četvrtak, 25 Avgust 2016

Aktuelni seminari

VAŽNA OBAVIJEST - RADNIČKA KNJIŽICA

Stav Ministarstva za rad i socijalnu politiku u vezi sa radnom knjižicom „U skladu sa članom 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), odredbe čl. 163.-165., koje...

NOVI PROPISI I AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNO-PRAVNIH ODNOSA - KAKO IH PRIMJENITI U PRAKSI -

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: NOVI PROPISI I AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNO-PRAVNIH ODNOSA - KAKO IH PRIMJENITI U PRAKSI - Sarajevo, 9. 9. 2016., Hotel „Hollywood“ - Ilidža Mostar,...

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSAKako sada primjeniti nove radno-pravne institute na praktična pitanja u oblasti rada? Bihać, 14. 6. 2016., Hotel „Park“Mostar, 15. 6....

Prijava na NewsLetter

Unesite vašu e-mail adresu ako želite redovno primati obavještenja o našim uslugama.