Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Portal RECko

Poštovane/i,

u cilju pružanja kontinuirane podrške u radu našim cijenjenim pretplatnicima, učesnicima seminara i drugim zainteresiranim klijentima, REC d.o.o. je razvio novu vrstu usluge: Portal RECko za koju vjerujemo da će biti od značajne pomoći u svakodnevnom poslovanju i rješavanju različitih dilema i pitanja naših budućih korisnika RECka.

Akcenat je na potpuno praktičnoj koristi našeg i Vašeg RECka, jer jednostavnim načinom pretraživanja željene oblasti (Javne nabavke, Radni odnosi), korisnik je u mogućnosti da pronađe traženi odgovor u bazi od preko 2000 pitanja i odgovora – po svakoj oblasti.

Važno je napomenuti da se baza pitanja i odgovora kontinuirano ažurira i dopunjava što znači da se iz dana u dan korisnicima portala RECko unapređuje korisnost ovog jednostavnog alata.

Trenutno, portal RECko obuhvata dvije oblasti, odnosno korisnik može bitiosebno pretplaćen na:

RECko „Javne nabavke“ i/ili RECko „Radni odnosi FBiH“.

Na koji način se koristi RECko?

S namjerom da Vam omogućimo što praktičnije korištenje RECka, pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Modeli akata!

Poseban dio RECka čine primjeri modeli akata iz javnih nabavki, kao i radnih odnosa kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koji dio portala ste pretplaćeni: RECko „Javne nabavke“ i/ili RECko „Radni odnosi FBiH“.

Također, primjeri modela akata se konstantno ažuriraju i dopunjavaju što doprinosi posebnom značaju i praktičnoj upotrebi ovog dijela portala RECko.

 

Šta uključuje Portal RECko?

  1. RECko „Javne nabavke“

RECko „Javne nabavke“ je koncipiran po institutima Zakona o javnim nabavkama. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki, primjera modela akata koji se susreću u javnim nabavkama kao i aktuelnih zakonskih propisa kojima je regulisana oblast javnih nabavki u BiH.

RECko „Javne nabavke“ će najviše koristiti zapolenicima kod ugovornih organa kao i ponuđača.

  1. RECko „Radni odnosi FBiH“

RECko „Radni odnosi FBiH“ je koncipiran po instutima/oblastima radno-pravnog zakonodavstva. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH, te primjera modela akata po različitim radno-pravnim institutima (zasnivanje radnog odnosa, prestanak radnog odnosa, odmori i odsustva i dr.)

RECko „Radni odnosi FBiH“ će najviše koristiti pravnicima i drugim stručnim licima koja se bave radno-pravnim zakonodavstvom, ali i vlasnicima, menadžerima i direktorima firmi koji žele da budu upućeni u regulisanje radnih odnosa na teritoriji FBiH.

  1. Modeli akata
  2. Besplatan savjetodavni servis za oblast za koju se pretplatite!

Način pristupa Portalu RECko

Portalu RECko možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet).

 

Kako se pretplatiti?

Popunjavanjem narudžbenice za pretplatu: putem forme na web stranici: www.rec.ba/portal ili obrasca narudžbenice u wordu.

 

ONLINE FORMA NARUDŽBENICA – WORD

 

Posebna napomena za ugovorne organe:

Pretplatničke usluge predstavljene su CPV kodom 79980000-7.

Budući da vrijednost godišnje pretplate na Portal RECko „Javne nabavke“, odnosno RECko „Radni odnosi FBiH“ iznosi 200 KM sa PDV-om (170,94 KM bez PDV-a) na godišnjem nivou (po oblasti), odnosno 380,00 KM (324,7864 KM bez PDV-a) u slučaju „paket pretplate“, ova pretplata se može ugovoriti direktnim sporazumom, s tim da se račun smatra ugovorom.

*U skladu sa članom 2. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14) ugovorni organ može na isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00 KM  na godišnjem nivou. U skladu sa članom 7. Pravilnika, kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM, direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije.

Kontakt

Ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije kako se pretplatiti na Portal RECko, budite slobodni da nas kontaktirate:

tel/fax:  + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79, + 387 33 21 45 82

mob:+ 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Pretplatite se Portal RECko i postanite korisnik vrijedne baze znanja!

„Znanje je proces nakupljanja činjenica; mudrost je njihovo pojednostavljivanje.“

Martin H. Fisher

Ovim putem se pretplaćujem (godišnja pretplata 1.1.2020. – 31.12.2020.) na portal RECko: