Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavio REC Autor

Seminar - Zaštita na radu - Oktobar 2020

Seminar – Zaštita na radu – Oktobar 2020

– Obaveze poslodavca i radnika kroz zakon o zaštiti na radu
– Zaštita na radu pri korištenju električne energije
– Osnove protiveksplozivne zaštite – zapaljive materije

Banja Luka, 29.10.2020., hotel “Bosna” – 9:30h
PREDAVAČI: Vladislava Tadić, – dipl.pravnik / Boris Lubarda, dipl. inž. el. / Davor Čulić, dipl. inž. el.

Svaki učesnik dobija:
Časopis „PRAVO I FINANSIJE“ br. 2/20
u kojem su obrađene teme Seminara u formi tekstova za časopis

Pročitaj više

Pročitajte više
Uputstvo za prinudnu naplatu - UINO

Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO

U „Službenom glasniku BiH“, broj 54/20 od  01.09.2020. godine objavljeno je Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO, kojim se bliže se propisuje način pokretanja postupka prinudne naplate, izdavanje naloga za prinudnu naplatu i postupak obavještavanja dužnika o dugu, izdavanje naloga za pljenidbu, prikupljanje informacija o imovini dužnika, redoslijed postupanja i postupak pljenidbe imovine, kao i način vođenja evidencije o rezultatima pljenidbe i predmetima prinudne naplate.
Preuzmite tekst uputstva
Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Radni odnosi RS - Septembar 2020 - postupanje poslodavca

Seminar – Radni odnosi RS – Septembar 2020

Fleksibilne forme rada
Postupanje sa ličnim podacima radnika u odnosu na Covid-19
Organizacija procesa rada u okolnostima proizašlim iz pojave Covid-19
Postupanje poslodavca pri reintegraciji radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke

Banja Luka – 22. 09. 2020.
Gratis Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19 u Republici Srpskoj Pročitaj više

Pročitajte više