Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavio REC Autor

Poreska uprava RS – Odgoda plaćanja poreskih obaveza i elektronsko podnošenje poreskih prijava za porez na dohodak

OBVIJEŠTENJA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Za odgodu plaćanja poreza podnesite pisanu izjavu Poreska uprava Republike Srpske obavještava privredne subjekte, koji su pogođeni mjerama na sprječavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u…

Pročitajte više

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Poštovane/i, Ugovorni organi prilikom nabavke roba, usluga i radova dužni su primjenjivati postupke nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama. Zakon o javnim nabavkama propisao je redovne postupke nabavki koje su ugovorni organi dužni primjenjivati prilikom vršenja nabavki roba usluga ili…

Pročitajte više

Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u RS

Poštovane/i, Pojava bolesti COVID-19 u našoj zemlji nameće određena prilagođavanja procesa rada novim okolnostima i mjerama. Dakle, ovaj članak daje pregled određenih rješenja Zakona o radu Republike Srpske. Tako sada zanemareni instituti iz radnog prava dolaze u prvi plan –…

Pročitajte više

Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u FBiH

Poštovane/i, Zbog širenja COVID-19 i proglašenja pandemije, te s obzirom na gubitak narudžbi, ugovorenih poslova i tržišta u širem smislu, u određenim granama privrede  treba ukazati na  moguća rješenja, odnosno razmotriti što stoji na raspolaganju poslodavcima u skladu sa Zakonom…

Pročitajte više