Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Decembar 2022.

Časopis Pravo i finansije - decembar 2022

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Bihać - 19. 09. 2023.

Mostar - 21. 09. 2023.

Sarajevo - 26. 09. 2023.

Banja Luka - 28. 09. 2023.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Decembar 2022.

Časopis Pravo i finansije – Decembar 2022.

PRAVO

Pripremno ročište i njegov značaj u parničnom postupku

Promet nepokretnosti

Građanski sudski postupak i postupak pred spoljnotrgovinskim arbitražama

Zaštita konkurencije u sektoru poštanskih usluga u BiH


RADNI ODNOSI

Pravna rješenja i primjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH (I DIO)

РЕГРЕС

Provedba zaštite na radu za strane radnike u Republici Hrvatskoj – I DIO


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Okolnosti o carinskom pravu i carinskom zakonodavstvu na nivou Bosne i Hercegovine

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2023.godine


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 164. – 183.

Radni odnosi RS – str. 184. – 201.


 

PRAVO

Pripremno ročište i njegov značaj u parničnom postupku

Dušan Đuričić, sudija Okružnog suda Istočno Sarajevo

Predmet ovog rada je pripremno ročište uz opis radnji koje se preduzimaju na istom, kao i preliminarnih radnji koje mu prethode, te otvaranju ročišta, radnji koje se preduzimaju u toku samog ročišta, odlučivanju po procesnim prigovorima, raspravljanju o dokaznim prijedlozima do zakazivanje ročišta za glavnu raspravu. Takođe, cilj obrade ove teme jeste i ukazivanje na važnost pripremnog ročišta za sam parnični postupak i za donošenje pravilne sudske odluke, kao i važnosti same pripreme za pripremno ročište, te o sagledavanju svih činjenica koje su bitne za ishod postupka i dokazima koji će provoditi na glavnoj raspravi.

str. 14 – 22.

 

Promet nepokretnosti

Muhamed Grabus

U tekstu se analiziraju relevantne odredbe zakonskih propisa koji regulišu promet nepokretnosti u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, i to na nivou Federacije: Zakon o stvarnim pravima, Zakon o notarima, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti, i na nivou Republike Srpske: Zakon o stvarnim pravima, Zakon o notarima, Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti, te u uporednom pravu prikazani su Zakon o javnom beležništvu i Zakon o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji, kao i Zakon o bilježnicima i Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti u Republici Hrvatskoj, kao i određene odredbe Zakona o prometu nepokretnosti i prava u Kantonu Sarajevo.

Posebno su naglašeni relevantni članovi Zakona o notarima, prema kojima notari imaju isključivu nadležnost za sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti, naglašena bitnost forme ugovora, te promet nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, kao i novi momenat stvoren donošenjem odluka Ustavnog suda FBiH koje se odnose na ustavnost određenih članova Zakona o notarima i drugih zakona prema kojima notari imaju isključivu nadležnost, te proizvedene nejasnoće u primjeni navedenih zakona i odluka Ustavnog suda FBiH između notara i advokata jer Parlament Federacije BiH još nije postupio po donesenim odlukama Ustavnog suda FBiH.

str. 23 – 41.

 

Građanski sudski postupak i postupak pred spoljnotrgovinskim arbitražama

Aid Hadžismailović

Činjenica je da arbitraža kao vid rješavanja sporova predstavlja alternativnu metodu, ali njegovo ugovaranje je sve češće upravo jer su sudska rješavanja sporova nedovoljno brza usljed preopterećenosti sudova što ih čini veoma skupim za strane u sporu i zbog čega se zapravo nalazimo u veoma ozbiljnim problemima. Dakle, međunarodna trgovinska arbitraža ime više benefita nego nedostataka. Glavne prednosti su fleksibilnost i privatnost procedure, atraktivnost moguće nagodbe i izbor arbitra. Svjetsko iskustvo pokazuje da je zapravo arbitraža redovni način za rješavanje međunarodnih trgovinskih sporova.

Važnost i značaj ove teme leži upravo u tome da se prikaže postupak pred spoljnotrgovinskim arbitražama, kao alterantivni postupak, te razlike tog postupka u odnosu na građanski postupak na sudu, iz razloga što arbitraža ima sve veći značaj u rješavanju sporova zbog pretrpanosti sudova, te iz razloga što je arbitraža nedržavni sud i izabrani arbitar svoje ovlaštenje za rješavanje spora crpi iz sporazuma stranaka. Zato možemo zaključiti da je arbitražni postupak u današnje vrijeme jako bitan kako bi olakšao strankama rješavanje sporova, te kako bi rasteretio sudove. Ova tema je također značajna za našu državu i za građane Bosne i Hercegovine. Shodno navedenom, jako je bitno upoznati se sa postupkom pred spoljnotrgovinskim arbitražama, da bi uvidjeli njegove prednosti i nedostatci u odnosu na građanski postupak pred sudom.

str. 42 – 61.

 

Zaštita konkurencije u sektoru poštanskih usluga u BiH

Suada Arnautović

Sektor poštanskih usluga je specifično područje na kojem se u većoj ili manjoj mjeri državna intervencija ogleda u uspostavljanju monopolističkog tržišta, odnosno, putem zakonskih normi pružanje poštanskih usluga je u većoj ili manjoj mjeri rezervisano za javne poštanske operatere.

Početkom 1990. godine na području EU započinje proces liberalizacije poštanskog tržišta, kojim se stimuliše povećanje konkurentnosti europske privrede putem politike tržišnog restruktuiranja prirodnih monopola i javnih usluga, koja nužno obuhvata i poslovanje nacionalnih poštanskih operatera. Monopolistička pozicija nacionalnog poštanskog operatera sa cijenom i konzervativnošću usluge predstavljala je prepreku rastu konkurentnosti kompanija izloženih na tržištu.

Bosna i Hercegovina se opredijelila ka neminovnom putu integrisanja u porodicu modernih europskih država. Na tom putu BiH se obavezala na sveobuhvatno usklađivanje svoje zakonske regulative sa pravnim standardima usvojenim u EU. Prilagodba postojećih zakonskih rješenja u oblasti poštanskog sektora, kao i prilagodba poslovne prakse acquis communautaire u sektoru poštanskih usluga BiH nije još uvijek moguća.

Svrha ovog rada jeste analizirati pitanje zakonske regulative iz oblasti zaštite konkurencije, uloge Konkurencijskog vijeća u pravnoj regulativi tržišne ekonomije poštanskog sektora u BiH, te njegov direktan uticaj na očuvanje stabilnosti tržišnih mehanizama i privrednih aktivnosti putem provođenja zakona.

str. 62 – 75.


 

RADNI ODNOSI

Pravna rješenja i primjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH (I DIO)

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Zakon o plaćama i naknadama u Federaciji Bosne i Hercegovine reguliše ova pitanja za zaposlene u organima vlasti Federacije BiH, ali obavezuje i druge nivoe vlasti (kantone, općine i gradove) da svojim propisima regulišu plaće i naknade na svom nivou vlasti, pri čemu propisuje obavezu primjene ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama u Federaciji , što je predstavljeno u ovom tekstu te ukazano, na primjeru jednog kantona i grada, da li se i u kojoj mjeri primjenjuje ovaj zakon.

str. 76 – 91.

 

РЕГРЕС

Радмила Пузић

Радно-правно законодавство представља изузетно осјетљиво правно подручје, које се тумачи на разне начине, па тако је и са питањем регреса (ко има право на регрес, висина регреса, начин исплате регреса, право на регрес радника са непуним радним временом, и др).Само једна одредба Закона о раду обрађује исплату регреса. Право на регрес је везано за друго право, право на годишњи одмор, па су ова два права узајамно повезана и услов за исплату регреса би био да радник има право на годишњи одмор, да је раднику послодавац појединачним актом утврдио право на годишњи одмор и да је послодавац раднику омогућио да користи право на годишњи одмор, а самим тим обавеза послодавца би била да раднику обезбједи исплату регреса који је намијењен за умањење трошкова који ће настати приликом кориштења права на годишњи одмора.

str. 92 – 98.

 

Provedba zaštite na radu za strane radnike u Republici Hrvatskoj – I DIO

Alan Vajda, mag. iur.

Navedeni stručnim tekstom dajemo prikaz temeljnih obveza fizičkih i pravnih osoba – poslodavaca iz zaštite na radu u odnosu na strane radnike što je regulirano odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), odnosno Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20.)

str. 99 – 111.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Okolnosti o carinskom pravu i carinskom zakonodavstvu na nivou Bosne i Hercegovine

Kenan Jazvin

Predmetni rad imao je za svrhu i rezultat predstaviti kako je carinsko zakonodavstvo sistem pravnih propisa koji postoji i djeluje samostalno i neovisno. Prema stanju i vrijednosti rada, prikazano je pojam i historija carine, carinski sistem stare Jugoslavije, analiza carinskih prekršaja, gdje je navedeno i prikazano poslovanje u međunarodnoj špediciji. Cilj rada bio je prikazati na jasan način crtice o značenju pojma carinskog zakonodavstva, navedeno poslovanje u međunarodnoj špediciji, osnovne pojmove o carinjenju robe, Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine i Pravilnika o carinskim obilježjima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i prikaz dijela koji se odnosi na carine na nivou Evropske unije, Carinske unije EU u praksi, te politike Evropske unije koja se odnosi na carine, što ovom radu daje određeni segment i nivo stručnosti.

U zaključnom dijelu rada, između ostalog, predstavljena je činjenica koja ukazuje na značajan utjecaj i ulogu koju imaju instituti iz oblasti carinskog prava i carinskog zakonodavstva, kao i historijski kontekst nastanka regulisanja carina, te kako je iz komparativne, uporedne analize, prikazan odnos između Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine i Pravilnika o carinskim obilježjima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

str. 112 – 133.

 

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2023.godine

prof. dr.sc. Jozo Piljić

Autor u tekstu govori o poreznim obveznicima i drugim osobama koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su obračunati akcize/trošarine na duhanske prerađevine od 01. 01. 2023. godine. Prije svega popisati zalihe na dan 01.01.2023. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07. 01. 2023. godine. Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2023. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2022. godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju dostavljene UINO Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2023. godine i poslije 17.01.2023. godine, kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi.

str. 134 – 141.


SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

BOSNA I HERCEGOVINA

 1. Obligaciono pravo – Obaveza plaćanja usluga za odvoz smeća
 2. Radno pravo – Umanjivanje plate od strane poslodavca
 3. Stvarno pravo – Sticanje prava vlasništva na osnovu podataka iz katastarskog operata koji odgovaraju stvarnom stanju
 4. Pravo osiguranja – Odgovornost Zaštitnog fonda FBiH
 5. Nasljedno pravo – Nemogućnost nasljeđivanja stanarskog prava
 6. Parnični postupak – Dužnost navođenja činjenica i predlaganja dokaza u tužbi
 7. Parnični postupak – Odlučivanje o troškovima stečajnog postupka
 8. Parnični postupak – Razjašnjenje činjenica o identitetu tuženog
 9. Izvršni postupak – Obustava izvršnog postupka zbog odsustva sredstava na računu izvršenika
 10. REPUBLIKA HRVATSKA – Radno pravo – Odluka poslodavca o reorganizaciji
 11. Radno pravo – Prestanak radnog odnosa zbog odlaska u prijevremenu starosnu penziju
 12. REPUBLIKA SRBIJA – Porodično pravo – Akcije kao zajednička imovina supružnika

str. 142 – 183.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki (Pitanja se odnose na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama) – str. 164. – 183.
 1. Šta ako izabrani ponuđač dostavi dokaze kvalifikacije sa danom zakašnjenja?
 2. Izmjene okvirnog sporazuma sa nepromjenjivim cijenama
 3. Kako eventualne buduće izmjene ugovora / OS uključiti u TD koje su sada u fazi izrade?
 4. Proces izmjene ugovora
 5. Koje mogućnosti ugovorni organ ima ako dobavljač kaže da ne može da nastavi realizaciju ugovora po definisanim cijenama iz okvirnog sporazuma?
 6. Da li se može tražiti povećanje cijena i za već plaćene situacije/fakture?
 7. Da li se ugovor može izmijeniti nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, a prije potpisivanja ugovora?
 8. Ispravke u ponudi
 9. Dokumentacija kojom se dokazuje opravdanost izmjene ugovora
 10. Izuzeća u okviru elektronskih komunikacija
 11. Nabavka prirodnih i zakonskih monopola
 12. Direktni sporazum
 13. Rok za donošenje internog pravilnika o javnim nabavkama
 14. Kako nazvati akt kojim se mijenja ugovor?
 15. Podugovaranje sa trećim licima
Radni odnosi RS – str. 184. – 201.
 1. Pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice
 2. Korištenje godišnjeg odmora radnika koji je korisnik penzije
 3. Vođenje evidencije o prisustvu radnika na radu
 4. Evidencija o radnom vremenu
 5. Terenski dodatak i službeno putovanje
 6. Postupanje u slučaju kada radnik nije iskoristio godišnji odmor
 7. Administrativna zabrana
 8. Pismeno obavještenje o učinjenoj lakšoj povredi radne obaveze
 9. Otpremnina u slučaju odlaska u penziju
 10. Dostavljanje ličnih podataka trećim licima
 11. Isplata regresa u RS-u
 12. Da li poslodavac samostalno određuje visinu regresa?
 13. Dohodak od ličnih primanja
 14. Do kojeg iznosa su dozvoljeni pokloni radnicima, tj. do kojeg iznosa su neoporezivi?
 15. Porez na korištenje službenog vozila u privatne svrhe
 16. Putni nalog – dokumentacija i evidencija
 17. Korišćenje privatnog vozila u svrhe službenih putovanja
 18. Isplata putnih troškova samostalnom preduzetniku
 19. Porezni tretman naknade koja se isplaćuje fizičkom licu po osnovu ugovora o djelu
BIBLIOGRAFIJA – str. 202 – 207.

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis