Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 06/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Radni odnosi u Republici Srpskoj

RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ – Seminar – Decembar 2023

Banja Luka - 08. 12. 2023.


Seminar – Zemljišne knjige

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Sarajevo - 12. 12. 2023.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 06/2015

PRAVNI SAVJETNIK 6

Juni/Lipanj 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Zakonskla procedura pripreme i izvođenja građevina
U članku se govori o nedostacima koji se ispoljavaju u ovoj oblasti a vezani su za neadekvatnu primjenu propisanih procedura, netransparentnost u provođenju nabavki i procedura što dovodi do korupcije koja je prisutna u ovoj oblasti. S obzirom na ogromna sredstva koja se troše u ovom području, vrlo su značajne procedure pripreme i izvođenja građevinskih objekata. Komplikovanost i dužina procedura za dobivanje odobrenja za građenje predmet su stalnih žalbi brojnih investitora (naročito stranih), što često dovodi do njihovog odustajanja od ulaganja
PS – br. 6. str. 11 – 18.

Komentar Zakona o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama FBiH
Tematiziraju se najaktuelnija pitanja posljednjih izmjena i dopuna federalnog zakona o matičnim knjigama i uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga, praveći komparaciju između ranijih i aktuelnih zakonskih rješenja, uz navođenje primjera iz upravnopravne prakse, kao i korelaciju Zakona o matičnim knjigama sa drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima u BiH i FBiH.
PS – br. 6. str. 19 – 40

Sudsko izvršenje na nekretninama
Autor se u članku bavi problemima vezanim za sudsko izvršenje na nekretninama (izvršne radnje), s osvrtom na izvršenje na suvlasničkom dijelu nekretnine i izvršenje na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige. On naglašava da su u Bosni i Hercegovini prisutni mnogobrojni problemi u provođenju izvršnog postupka. Ovu konstataciju potvrđuju izvještaji objavljeni u medijima i nezadovoljstvo tražilaca izvršenja i njihovih punomoćnika. Iako je u posljednjih nekoliko godina akcenat sudova na rješavanju starih predmeta, još uvijek mnogi sudovi nisu na stepenu ažurnosti u pogledu izvršnih predmeta.
PS – br. 6. str. 41 – 50.

Smrtna kazna – aktuelno stanje u svijetu i opravdanost ukidanja u BiH
Rad izlaže problematiku smrtne kazne s aspekta argumentacije opravdanosti ukidanja iste, analizira dostupne statističke podatke o stanju u svijetu o pitanju pravosnažnih presuda koje čekaju izvršenje smrtnih kazni i već izvršene, daje prikaz načina izvršenja na prostoru bivše SFRJ kroz studije slučaja u smislu činjeničnih opisa nekih najozloglašenijih zločina u predratnom periodu, obrađuje fenomen ukidanja smrtne kazne u BiH, te u konačnici daje zaključke o nužnosti ukidanja ovakve represivne mjere u savremenim uslovima življenja
PS – br. 6. str. 51 – 58.

Društvo sa ograničenom odgovornošću kao dominantan oblik
organizovanja privrednih društva (II Dio)
Tekst je nastavak iz predhodnog broja i govori o Društvo s ograničenom odgovornošću (DOO), zasigurno, najdominantniji oblik organizovanja privrednih društava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i u većini zemalja uporednog prava. U tekstu se iznese osnovne odredbe o društvu s ograničenom odgovornošću, kao i pojedine zakonske specifičnosti kada je u pitanju Zakon o privrednim društvima u Republici Srpskoj, a koje se tiču društva s ograničenom odgovornošću.
PS – br. 6., str. 59 – 70.

Zaštita prava proisteklih iz radnog odnosa
Autor govori o radnom zakonodavtsvu u Bosni i Hercegovini koje je, s aspekta nadležnosti, na nivou entiteta. Zakonodavno normiranje nije isto, ali ima dosta sličnosti. Jedna od tih sličnosti je neadekvatna zaštita prava ostvarenih i proisteklih iz radnog odnosa. Neadekvtna zaštita prava iz radnog odnosa naročito štetne posljedice proizvodi u vremenu kada prestaje radni odnos i zaposleni treba da ostvare pravo na penziju. Imamo faktičke situacije da bivši radnici (zaposlenici) radi neizvršenih obaveza od strane poslodavca i po nekoliko godina ne mogu da ostvare pravo na penziju, a radni odnos im je prestao.
PS – br. 6., str. 71. – 73.

Zaštita na radu u Federaciji BiH
Predstavljen je pravni institut zaštite na radu u Federaciji BiH, koji je regulisan Zakonom o radu, kantonalnim zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu SRBiH iz 1990. godine, koji je još na snazi, kao i provedbenim propisima koji se primjenjuju uz ovaj zakon. Uz pojedine oblike zaštite na radu, regulisane Zakonom o zaštiti na radu, predstavljena su i zakonska rješenja o zaštiti na radu iz Zakona o radu, koje u praksi treba kombinovati i koji predstavljaju razradu odredaba Zakona o zaštiti na radu, te ukazuje na neophodnost što hitnijeg donošenja novih propisa u ovoj oblasti.
PS – br. 6. – str. 74 – 87.

Odmori i odsustva
Povrede ovih prava iz radnog odnosa
U radu autro tematizira pitanje odmora i odsustva u toku rada. Polazi od odmori u toku radnog dana, dnevnog odmora, sedmičnog odmora i godišnjeg odmora u skladu sa zakonom o radu. Takođe se obrađuju uslovi i dužina ztrajanja svakog od navedenih instituta odmora. Pitanje regresa postavljeno je u konteks pšrava koji se vezuje za godišnji odmor i obaveze poslodavac. U drugom dijelu rada obrađeno je odsustvo sa rada, osnovi način odsustva uz naknadu plaće i bez naknade plaće.
PS – br. 6. str. 88 – 93.

Donesene mjere za dodjelu potpora za zapošljavanje u 2015. godini
U sklopu ovog stručnog rada dajemo prikaz novih mjera za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, koje se zasnivaju na Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015-2017. godine, koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine.
PS – br. 6. str. 94 – 103.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 6. str. 104 – 119.
Javne nabavke PS – br. 6. str. 120 – 128.
Kancelarijsko poslovanje PS – br. 6. str. 129 – 138.
Prihodi zaposlenih na osnovu naknada, pomoći i/ili nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza PS – br. 6. str. 139 – 141.