Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Informacija za obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za izvještajnu 2019. godinu

Informacija za obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za izvještajnu 2019. godinu

Informacija za obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za izvještajnu 2019. godinu

Svi obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja su dužni da u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Službene novine FBiH br. 83/09) dostave finansijske izvještaje pravnih lica. Izvještaje treba da potpisuje certifikovani računovođa sa važećom licencom, i lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica – ovjereni pečatom certifikovanog računovođe i pečatom podnosioca izvještaja.

Osim pisane verzije finansijskih izvještaja, obveznici su dužni da predaju i njihovu elektronsku verziju. Elektronska verzija podrazumijeva snimanje vrijednosti iz finansijskih izvještaja u posebno priređeni Excelov predložak, koji se mora snimiti na kompaktni disk (CD ili DVD) i predati zajedno s pisanim obrascima izvještaja. Predložak sadrži obrasce finansijskih izvještaja i ostale obrasce (vodna naknada, obračun članarine, izvještaj o investicijama i sl.).

Predlošci za sve tipove obveznika predaje finansijskih izvještaja nalaze se na adresi: https://www.fia.ba/Page/Index/2118

Izvor Finansijsko-informatička agencija (FIA)