INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

DIREKTNIH POREZA
INDIREKTNIH POREZA I
RADNIH ODNOSA

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h 15. 10. 2021.

Snimak seminara

10:00h

18. i 20. 10. 2021.


REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar i webinare na teme „Inspekcijskog nadzora u primjeni propisa iz oblasti: direktnih i indirektnih poreza i radnih odnosa

Posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici poreza susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju. Isto tako, na seminaru će biti riječ i o inspekcijskom nadzoru u oblasti radnih odnosa što je prevashodno od interesa računovođa i revizora u praksi. Učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.
SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:


Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

 

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE („Sl. Glasnik RS“ broj: 78/20), na snazi od 13.08.2020. godine

Pravilnik o načinu postupku vršenja poreske kontrole  („Sl. Glasnik RS“ broj: 78/20), na snazi od 01.06.2021. godine

Poreska kontrola

 • Pojam poreske kontrole
 • Vrste kontrole

Terenska kontrola

Kontrola poreske prijave poreza na dobit  – obrazac 1101, Zakon o porezu na dobit („Sl. Glasnik RS“ broj : 78/20, 1/17 i 58/19)

 • Dobitak/gubitak prije oporezivanja – bilans uspjeha
 • Povećanje poreske osnovice
 • Smanjenje poreske osnovice
 • Poreska osnovica
 • Poreski gubitak – član 25. Zakona
 • Umanjenje poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju – član 25. Zakon
 • Poreski kredit član 50. i 51. Zakona
 • Poreska obaveza član 38. i 39. Zakona

Naknada troškova za službena putovanja („Sl. Glasnik RS“ broj : 57/21), na snazi od 18.06.2021. godine

Osnovica za obračun doprinosa, Zakon o dopuni zakona  („Sl. Glasnik RS“ broj : 49/21), na snazi od 01.07.2021. godine

Pitanja i odgovori


Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

 

 • Zakonski osnov za vršenje inspekcijskog nadzora
 • Prava i obaveze kontrolisanih i službenih lica u postupku inspekcijskog nadzora
 • Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj 68/16)
 • Specifičnosti u primjeni pravnih propisa iz oblasti indirektnih poreza (praktični primjeri)
 • Primjena člana 7. stav 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
 • Postupak oporezivanja putničkih i teretnih vozila
 • Popunjavanje polja PDV prijave samooporezivanja u dijelu podataka koji se tiču krajnje potrošnje
 • PDV tretman ino-usluga
 • Prefakturisanje
 • PDV tretman otpisa stalnih sredstava koja imaju knjigovodstvenu vrijednost.
Pitanja i odgovori


Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

 

Inspekcijski nadzor

 • Prava i obaveze poslodavaca pri inspekcijskom nadzoru
 • Subjekt nadzora
 • Postupanje inspektora u inspekcijskoj kontroli

Najčešće nepravilnosti koje čine poslodavci

 • Zaključivanje ugovora o radu i prijava radnika
 • Iznajmljivanje radnika drugom poslodavcu
 • Ponuda aneksa ugovora o radu
 • Pravne posljedice neprihvatanja ponude za zaključivanje aneksa

Prestanak radnog odnosa

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa
 • Pravo na otkazni rok i otpremninu
 • Obraćanje inspekciji rada
 • Spor
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske
Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje
Radmila Puzić –
Inspekcija rada

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:30

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

110 KM po jednom učesniku;
100 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  90 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Osvježenje u pauzi (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara – Prezentacije predavača + odgovori na pitanja

 

PODSJEĆAMO VAS!

Pretplatnici godišnjeg izdanja na časopis „Pravo i finansije“ a koji su izmirili obaveze na ime pretplate u 2021. godini imaju mogućnost BESPLATNOG učešća na jednom seminaru / webinaru za računovođe i revizore uz OBAVEZNU prijavu putem prijavnog obrasca.PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.083 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.016 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo