fbpx Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rada i zaštiti porodice sa djecom

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rada i zaštiti porodice sa djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 18/19 od 3.5.2019. godine objavljena je Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Danom stupanja na snagu ove instrukcije prestaje da važi Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/18). 

Ova instrukcija stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a primjenjivat će se od 01.04.2019. godine. 

Instrukciju možete preuzeti OVDJE