Prikaz 13–24 od 24 rezultata

 • Brošura 14 “DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA I REALIZACIJA UGOVORA"

  Brošura Broj 14
  Definisanje ugovornih obaveza
  i realizacija ugovora

  10.00 KM
 • Brošura Broj 15 “NABAVKA NEPRIORITETNIH USLUGA (ANEKS II DIO B)”

  Brošura Broj 15
  Nabavka neprioritetnih usluga
  (Aneks II dio B)

  10.00 KM
 • Brošura Broj 12 “JAVNA NABAVKA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME”

  Brošura Broj 12
  Javna nabavka lijekova
  i medicinske opreme

  10.00 KM
 • Akcija! CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja

  CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije
  + dodatna pojašnjenja

  38.00 KM
 • Akcija! Brosura 10 - Provodjenje postupka e aukcije

  CD Brošura Broj 10
  Provođenje postupka E – aukcije
  i obaveze ugovornih organa
  i ponuđača

  10.00 KM
 • Brošura Broj 9 “NABAVKA HOTELSKIH USLUGA"

  Brošura Broj 9
  Nabavka hotelskih usluga

  10.00 KM
 • Brosura 6 - Postupci male vrijednosti

  CD Brošura Broj 6
  Postupci male vrijednosti
  konkurentski zahtjev

  7.00 KM
 • Brošura Broj 3 “NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA, IMOVINE I LICA”

  Brošura Broj 3
  Nabavka usluga osiguranja
  vozila, imovine i lica

  10.00 KM
 • Brosura 1 - Planiranje javnih nabavki

  CD Brošura broj 1
  Planiranje javnih nabavki

  10.00 KM
 • Akcija! Pravna zaštita u javnim nabavkama

  Pravna zaštita
  u javnim nabavkama

  18.00 KM
 • Akcija! CD Interna akta za ugovorne organe – primjeri pravilnika

  CD Interna akta za ugovorne organe – primjeri pravilnika

  15.00 KM
 • Akcija! CD Modeli Tenderske dokumentacije

  CD Modeli Tenderske dokumentacije

  30.00 KM