Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Mišljenje Agencije za javne nabavke vezano za uvid u ponude u vanrednim okolnostima

Mišljenje Agencije za javne nabavke vezano za uvid u ponude u vanrednim okolnostima

Na koji način izvršiti uvid u ponude u vrijeme proglašenog vanrednog odnosno stanja prirodne i druge nesreće zbog koronavirusa (COVID-19)?

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa koronavirusom (COVID-19) i službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije od 11.03.2020. godine, te Odluke o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane Vijeća ministara BiH od 17.03.2020. godine, Odluke o proglašenju stanja nesreće zbog koronavirusa na području Federacije BiH od strane Vlade Federacije BiH od 16.03.2020. godine i Odluke o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj od strane Vlade Republike Srpske od 16.03.2020. godine- kao i okolnosti koje koje iz toga proizilaze kao što su ograničenje kretanja, izbjegavanje većih javnih okupljanja, zatvaranje granica BiH i slično, te specifične dinamike rada ugovornih organa koje opisane okolnosti nalažu, nameće se pitanje na koji način ugovorni organi da omoguće uvid u ponude ponuđačima u smislu člana 11. stav (4) Zakona.

Kada je u pitanju uvid u ponude kod ugovornog organa, date su preporuke nadležnih organa u pogledu koliko se lica i u kojim uslovima može nalaziti na jednom mjestu, te je preporučljivo da se navedeno poštuje, te bi ugovorni organi, ukoliko je to moguće, trebali omogućiti uvid u ponude u skladu s tim.

Međutim, ako su na određenom području (npr. grad, opština, kanton, entitet i sl.) od strane nadležnih organa određene mjere zabrane rada sa strankama i slično, svakako da takve zabrane, u skladu sa trenutnim vanrednim, odnosno stanjem prirodne i druge nesreće imaju prednost u odnosu na primjenu prava na uvid u ponude.

U svakom slučaju, ugovorni organi ne mogu da diskriminišu određene ponuđače na način da im ne dozvole uvid u ponude samo iz razloga što dolaze sa određene teritorije, dok se drugim ponuđačima uvid nesmetano omogućava. Ako uvid, u skladu sa potencijalnim zabranama nadležnih organa, nije dozvoljen, onda isti nije dozvoljen za sve ponuđače, a ne samo za ponuđače sa određene teritorije. Ako takav vid zabrana ne postoji, ugovorni organ je dužan da omogući uvid svim ponuđačima na način kako je to preporučeno od strane nadležnih organa u pogledu boravka više lica na jednom mjestu i sl.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/269/misljenje-vezano-za-uvid-u-ponude-u-vanrednim-okolnostima