Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u RS

Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u RS

Poštovane/i,

Pojava bolesti COVID-19 u našoj zemlji nameće određena prilagođavanja procesa rada novim okolnostima i mjerama. Dakle, ovaj članak daje pregled određenih rješenja Zakona o radu Republike Srpske.
Tako sada zanemareni instituti iz radnog prava dolaze u prvi plan – rade izvan prostorija poslodavca, radeći i rade kod kuće. Poslodavci se susreću i sa većim brojem radnika kojima je dodijeljena izolacija, zbog čega smo pokazali modalitete evidencija izostanaka i s tim u vezi izračun plaće ili naknade. Na kraju smo se dotakli i ekstremnih mjera ukoliko se posao poslodavca destabilizira do te mjere da je prestala potreba za radom za radnike.

Navodimo moguće mjere i rješenja koja poslodavcima stoje na raspolaganju, ukoliko mjere nadležnih organa neka pitanja ne riješe drugačije.

Preuzmite stručni članak  O  V  D  J  E