JAVNE NABAVKE

Nabavka lijekova i medicinske opreme –Ponuda u postupku javnih nabavki –– Izvještaji revizije javnih nabavki

Banja Luka, 12. 09., 2017., Hotel “Bosna”

Mostar, 14. 09. 2017., Intera tehnološki park“

Sarajevo, 15. 09. 2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža 

Početak svakog seminara u 9:30

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Ponuda u javnim nabavkama je pravno obvezujući dokument ponuđača da je spreman isporučiti robu, izvršiti radove ili obaviti usluge koje traži ugovorni organ, po ponuđenim cijenama i uz uslove određene u tenderskoj dokumentaciji. Tokom kreiranja, predaje i evaluacije ponuda javljaju se mnogostruki problemi vezani, kako za samu tendersku dokumentaciju, tako i za propise i opšta pravila procedura povezanih sa ponudom i pratećom dokumentacijom ponuđača. Iz tih razloga smo pripremi brošuru na ovu temu, kako bi pored samog izlaganja na seminaru, olakšali ponuđačima pristup javnim sredstvima.

Javna nabaka lijekova i medicinske opreme je ključna oblast za bilo koji sistem zdravstvene zaštite i to ne samo iz ekonomskih već i iz razloga kvaliteta i sigurnosti usluga.

Visoki troškovi  korištenja i održavanja medicinske opreme, relativno teška predvidivost potreba za nabavkom lijekova, složenost i specifičnost postupaka javnih nabavki  predstavljaju samo neke od problema sa kojim se u zdravstvu svakodnevno susrećemo, a koji za dalju posljedicu  mogu da imaju blokiranje postupaka nabavki i nemogućnost obezbjeđenja kontinuiteta ugovora kojima se obezbjeđuje isporuka lijekova, nabavka i održavanje medicinske opreme. Za seminar smo pripremili brošuru u kojoj su obrađeni problemi i dati konstruktivni prijedlozi vezani za proceduru javnih nabavki lijekova i medicinske opreme u Bosni i Hercegovini.

Revizorski izvještaji za 2016. godinu jako su važni za učesnike u postupcima javnih nabavki jer nam pokazuju koliko su revidirani postupci javnih nabavki bili u skladu sa zakonom i pozakonskim aktima, gdje su uočeni najčešći problemi, greške i propusti. Stoga nam je cilj, da kroz upoznavanje učesnika seminara sa primjedbama i preporukama službi za reviziju BiH i entitetskih službi za reviziju, unaprijedimo buduće postupke nabavki. Pristup u izlaganju revizorskih izvještaja postavit ćemo procesno, polazeći od primjedbi i preporuka datih na fazu planiranja javnih nabavki pa do realizacije ugovora.

Na dnevnom nivou, a i tokom seminara, mi dobijamo i odgovaramo na veliki broj pitanja iz oblasti javnih nabavki. Pitanja i odgovore na njih možete pronaći u našem časopisu Pravo i finansije i na „Portalu RECko javne nabavke“ koji Vam, ukoliko ste pretplatnik, obezbjeđuje svakodnevni pristup velikoj bazi pitanja i odgovora koji se redovno ažuriraju.

Pozivamo Vas da svojom prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na sva Vaša pitanja, a u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

 

SADRŽAJ SEMINARA

Javne nabavke lijekova i medicinske opreme

 • Planiranje javne nabavke lijekova i medicinske opreme;
 • Pravni okvir za javnu nabavku;
 • Javna nabavka lijekova u hitnim situacijama;
 • Tehnička specifikacija;
 • Izbor postupaka javne nabavke;
 • Kvalifikacija, selekcija i diskvalifikacija;
 • Kriterij za dodjelu;
 • Uspješan primjer iz prakse – Švedska klinika (Karolinska University Hospital);
 • Priprema ponude;
 • Garancije uz ponudu;
 • Ocjena ponude;
 • Praksa u žalbenim postupcima.

 

Priprema ponude u postupku javnih nabavki

 • kako vršiti pretrage i dokumentirati učešće kod preuzimanja tenderske dokumentacije i ispravki tenderske dokumentacije?
 • priprema ponude (osnovni elementi, izjave, obrasci, garancije i dr.);
 • kada se priprema i predaje garancija i dokaz za ličnu, profesionalnu, finansijsku i tehničku sposobost?
 • da li ponuda može biti odbačena jer nisu korišteni originalni obrasci iz tenderske dokumentacije, pakovanje garancije za ozbiljnost ponude, uvezivanje i sl.?
 • šta podrazumijeva čvrsti uvez ponude i koja je njegova svrha?
 • zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i zadovoljavajući / nezadovoljavajući odgovor ugovornog organa;
 • izbor najpovoljnijeg ponuđača i najčešća pitanja (ko i zašto)?
 • zašto su važni rokovi u kojima su odabrani ponuđači dužni dostaviti dokumente kojima dokazuje date izjave u tenderskoj dokumentaciji (i gdje se to definiše)? šta se radi ako se rokovi ne ispoštuju: izabrati drugog ponuđača ili poništiti postupak?
 • kako se obezbjeđuje uvid u ponude na osnovu člana 11. stav (5) ZJN? Da li ponuđač ima pravo da više puta traži uvid?
 • kada i na koji način se može poništiti odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sa obrazloženjem da nije dostavio naknadno tražene dokaze i da se ne može zaključiti ugovor?
 • numerisanje ponude (parafiranje stranica ponude: da li je obavezno ili ne?)
 • način dostavljanja ponude za više lotova i kako izbjeći greške?
 • da li je uz svaki lot obavezno dostaviti traženu dokumentaciju vezano za sposobnost za učešće?
 • koje izjave ovjerava nadležni organ, a koje ponuđač svojim pečatom?
 • da li izjave koje ovjerava nadležni organ moraju da budu ovjerene i pečatom ponuđača?

Pitanja i odgovori

 

Pitanja i odgovori

Izvještaji revizije javnih nabavki: primjedbe i date preporuke službi za reviziju na postupke javnih nabavki kod:

 • Planiranja javnih nabavki;
 • Pokretanja postupaka;
 • Izrade tenderske dokumentacije;
 • Postupka izbora ponuđača;
 • Ugovora;
 • Realizacije ugovora;
 • Ugovaranja dodatnih radova/roba/usluga;
 • Provođenja pregovaračkih postupaka;
 • Direktnih sporazuma.

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

 

Banja Luka

Šejla Omanović – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

 

Mostar

Šejla Omanović – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

 

Sarajevo

Šejla Omanović – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Tarik Rahić i Fuad Kozadra – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

9:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om)

165,oo KM po jednom učesniku;

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145,oo KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal:

Brošura broj 12. „Javne nabavke lijekova i medicinske opreme“

Brošura broj 13. – „Ponuda u postupku javne nabavke“

Siže revizorskih izvještaja u elektronskoj formi.

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak.
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55,00KM sa PDV-om

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM sa PDV-om

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86,00 KM sa PDV

Interna akta za ugovorne organe (CD) 30,00KM sa PDV-om

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20,00KM sa PDV-om

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57,00 KM sa PDV-om

Priručnik – Pregovarački postupak – 48,00 KM sa PDV-om

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 2: Okvirni sporazum – 10,00KM sa PDV-om

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 7:  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20,00 KM sa PDV-om

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10,00 KM sa PDV-om

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca. Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel/Fax:

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

Mob:

+ 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo