Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Novi Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH

NOVI PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU U FBIH

Novi Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH

Novi Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH

U “Sl. novinama FBiH”, broj 49/20 od 22.07.2020. godine objavljen je Novi Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH.

Ovim pravilnikom se uređuju obveznici uspostavljanja jedinica za internu reviziju, način uspostavljanja i vršenja interne revizije.

Pod organizacijama javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u smislu primjene ovog pravilnika, podrazumijevaju se korisnici javnih sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova, kao i pravna lica u kojima Federacija, kantoni ili općine imaju većinski udjel, kako je definirano članom 1. stav (2) Zakona.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 82/13 i 74/14).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Tekst navedenog pravilnika možete preuzeti O V D J E

 


Najaktuelnije novosti možete pogledati u arhivi NOVOSTI


 

Pročitajte i ovu novost:

Novi Pravilnici o fiskalnim dokumentima, sistemima i postupku fiskalizacije

U “Službenim novinama FBiH”, broj 50/20 od 24.07.2020. godine objavljeni su novi Pravilnici o fiskalnim dokumentima, sistemima i postupku fiskalizacije.

Pravilnike možete preuzeti u tekstu ove novosti.