Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Novi pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH

Novi pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

Novi pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

U “Službenim novinama FBiH”, broj 54/20 od 07.08.2020. godine objavljen je Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Javnim prihodima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se prihodi koji se, u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, uplaćuju na depozitne račune propisane ovim pravilnikom, u korist: budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), fondova, direkcija, zavoda, agencija i drugih korisnika javnih prihoda.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19).

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. 08.08.2020. godine.

Preuzmite TEKST PRAVILNIKA

Pogledajte i ostale novosti