NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI


Interaktivni seminar:

Sarajevo
Hotel Hollywood – 09:30h 21. 10. 2021.

Snimak seminara

10:00h

25. i 27. 10. 2021.


Početak seminara u 9:30h


U proteklom periodu došlo je do izmjena propisa u oblasti uvoza i izvoza robe, u, i iz BiH. Ovi propisi čine cjelinu carinskog sistema u BiH i stupili su na snagu, ali je njihova primjena odložena do početka 2022. godine. Već nekoliko puta do sada došlo je do  odgađanja u njihovoj primjeni iz različitih razloga, ali i nepripremljenosti da se sistem implementira u cjelini. Vjerujemo da će se sa 01. 01. 2022. godine početi primjenjivati i to je razlog što organiziramo ovaj seminar za sve ne koji se bave uvozom i izvizom  roba. Mada je seminar koncipiran tematski najveći dio će biti problemski realiziran obzirom na novine i okolnosti u kojima će početi njihova zakonska primjena. Za firme koje se bave ovim poslovima to je od krucijalne važnosti jer nepoznavanje nastalih izmjena u carnskom režimu može dovesti do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe.

Na seminaru će biti izložena brojna pitanja kao što su: Ovlašteni privredni subjekti – AEO, Elektronski prevozni postupak NCTS, Novi carinski termini, Ulazna i izlazna sažeta deklaracija, Novine u popunjavanju carinske deklaracije (JCI), Novine u vezi obračuna zatezne kamate u postupku naknadne provjere carinske deklaracije, Novine u pogledu privremenog smještaja robe, Novine u pogledu pojednostavljenih carinskih postupaka, Novi ugovor o slobodnoj trgovini itd..

Predavači su eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji dobro poznaju ovu oblast, i koji će Vas upoznati sa svim izmjenama propisa u oblasti carinske politike.
PROGRAM SEMINARA:

 

NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

AEO (ovlašteni privredni subjekt)
 • Zašto AEO
 • Ko može da postane AEO
 • Pogodnosti za ARO
 • Vrste AEO potvrde
 • Pripreme prije podnošenja zahtjeva
 • Kriterijumi za dobijanje statusa AEO
 • Postupak odobravanja statusa AEO
 • Upravljanje odobrenjem za AEO
 • Međusobno priznavanje AEO

 

Elektronski provozni postupak (NCTS)
 • Postupak provoza – novine
 • Šta je NCTS i njegove prednosti?
 • Uloge carinskih ureda u NCTS-u
 • Završetak i zaključenje postupka provoza
 • Novine u vezi osiguranja duga u postupku provoza

 

Druge carinske novine:
  • Novi carinski termini
  • Ulazna i izlazna sažeta deklaracija
  • Novine u vezi obračuna, plaćanja i/ili isplate zatezne kamate u postupku naknadne provjere carinske deklaracije

Pitanja i odgovori

 

POVLAŠTENO/PREFERENCIJALNO PORIJEKLO ROBE

I dio
 • Novi Ugovor o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom
 • Regionalna konvencija o pan euro mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe
 • Prelazna primjenjljiva pravila o porijeklu robe
 • Protokoli i konvencije
 • Razlike i prednosti

 

II dio
 • Pojednostavljen postupak dokazivanja porijekla robe
 • Kako postati ovlašteni izvoznik?
 • Koje uslove treba ispuniti?
 • Kako položiti ispit provjere znanja iz oblasti porijekla?
 • Kako koristiti carinsko ovlaštenje?
 • Evidencija i kontrola

Pitanja i odgovoriSEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • uvoznicima i izvoznicima
 • prevoznicima i štediterima
 • proizvođačima i obrtnicima
 • vlasnicima preduzeća i direktorima
 • pravnicima i pravnim zastupnicima
 • ekonomistima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji učestvuju u carinskom poslovanju bez obzira da li uvoze ili izvoze robu

 

PREDAVAČI:

MILJKA KUTIĆ, Šefica Odsjeka za carinske postupke u UIO
MILENA KNEŽEVIĆ, Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

Interaktivni seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

125 KM po jednom učesniku;
115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara + odgovori na pitanaj)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo