NOVOSTI I AKTUELNOSTI

OBRAČUNA PLATA OD 01.01.2022. GODINE

 

 


Interaktivni seminar:

Istočno Sarajevo 26. 1. 2022. Restoran Kula – 09:30h
Banja Luka 31. 1. 2022. Hotel “Bosna” – 09:30h

Snimak seminara

21. 1. 2022. 10:00h

28. 1. 2022.

10:00h

S obzirom na izmjene i dopune seta zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila s ciljem stvaranja pretpostavki za povećanje plata u javnom i privatnom sektoru, REC d.o.o. organizuje seminar kako bi upoznao sve zainteresovane strane o najnovijim izmjenama i njihovoj primjeni u praksi, posebno, kada je riječ o izmjenama pravilnika o radu, ugovora o radu i novom načinu obračuna plata. S druge strane, važno je istaći rokove do ispunjenja ovih obaveza.

Izmjene zakona predstavljaju jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, kao i poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika kroz povećanje ličnih primanja radnika, a to se svakako može cijeniti kao mjera od opšteg interesa u Republici Srpskoj.

Riječ je o sljedećim zakonima:
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske;
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske;
 • Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske,
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Zbog značaja usvojenih izmjena zakona, kao i novina koje isti donose, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u ovom seminaru kako bi otklonili različite dileme i pitanja u vezi sa implementacijom novih zakonskih odredbi.
SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:


Izmjene i dopune ZOR kao mjera povećanja plate u Republici Srpskoj

 • Definisanje plate prema izmjenama i dopunama ZOR;
  • Pojam osnovne plate
  • Pojam bruto plate
 • Novi koeficijenti za obračun plate u javnom sektoru;
 • Uređenje plate;
 • Fiksni i varijabilni dio plate;
 • Razlike između starog i novog definisanja plate;
 • Izmjene u određivanju najniže plate;
 • Obračun plate;
 • Obaveze poslodavca u vezi izmjene i usklađivanja svih opštih akata poslodavca u skladu sa novom definicijom plate;
 • Obaveze poslodavca u vezi izmjene i usklađivanja ugovora o radu (aneks ugovora);
 • Primjer aneksa ugovora o radu.
Pitanja i odgovori


Novi obračun plata od 01. 01. 2022. godine

 • Poreska osnovica poreza na dohodak;
 • Nove poreske stope poreza na dohodak i doprinosa;
 • Osnovni lični dobitak poreskog obveznika;
 • Nova formula za obračun plate;
 • Oporezivanje ugovora izvan radnog odnosa;
 • Akontativno plaćanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti;
 • Početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima;
 • Prijavljivanje novih ugovora o radu;
 • Obrazac 1002 – najčešće greške;
 • Ostale poreske aktuelnosti.
Pitanja i odgovori


Inspekcijski nadzor

 • Izmjena sadržaja ugovora o radu;
 • Kontrola u vezi Zaključivanje aneksa ugovora o radu;
 • Kontrola isplata plate/naknade plate;
 • Kontrola da li se plata uvećava;
 • Poštovanje rokova za isplatu plate;
 • Uručivanje pismenog obračuna plate;
 • Način isplate plate;
 • Kontrola isplate ostalih primanja radnika;
 • Način obračuna otpremnine:
 • Inspekcijske mjere;
 • Kaznene odredbe.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić – dipl.iur.
Dragan Zorić – Poreska uprava Republike Srpske
Radmila Puzić –
dipl.iur. – Republički Inspektorat

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima,
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Menadžerima ljudskih resursa,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: Tekstovi autora (predavača)
  • Danijela Radonjić: „Obračun plate prema izmjenama i dopunama Zakona o radu u Republici Srpskoj“
  • Dragan Zorić: “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i …
  • Radmila Puzić: „Inspekcijski nazor u vezi isplate plata, naknada plata i drugih primanja radnika”
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Učesnici seminara koji se prijave za seminar 31. 01. 2022. godine u Banja Luci plaćanje će izvršiti tek nakon dobijanja ispostavljene fakture u februaru.

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 230 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.184 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo