OBAVEZNOST PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA U FBiH

– primjena i usklađivanje internih akata sa kolektivnim ugovorima –

 

 


Seminar:

Prolongirano za Septembar
Sarajevo icon-briefcase Hotel “Hollywood”

 

Uvod

U „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 53/22 od 06.07.2022. godine, objavljene su odluke o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji BiH, Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritorij Federacije BiH i Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji BiH.

 

Proširenje primjene kolektivnih ugovora

U skladu sa članom 143. Zakona o radu, Federalni ministar rada i socijalne politike proširio je primjenu navedenih kolektivnih ugovora na sve poslodavce na području Federacije Bosne i Hercegovine. Iz navedenih kolektivnih ugovora postoje obaveze za poslodavce, odnosno poslodavci moraju uskladiti svoje pravilnike o radu sa kolektivnim ugovorima, te na taj način početi primjenjivati odredbe kolektivnih ugovora. Također, u proceduri je donošenje proširenja kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine, te će u narednom periodu i za ovaj kolektivni ugovor biti proširena primjena na sve poslodavce u FBiH.

S obzirom da se istim propisuju određena prava i obaveze za radnike i poslodavce u navedenim djelatnostima, iz tih razloga REC d.o.o. organizuje seminar kako bi detaljnije upoznao zainteresovane poslodavce iz navedenih područja djelatnosti šta su njihove obaveze i odgovornosti kod primjene odluke o proširenju važenja navedenih kolektivnih ugovora.

Pozivamo Vas da se uključite u rad našeg seminara i upoznate se o detaljima i načinu primjene pojedinačnih kolektivnih ugovora. Imat ćete priliku da se upoznate sa postupcima koje ste obavezni provesti od izvrsnih predavača i praktičara radnih odnosa.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Primjena kolektivnih ugovora u Federaciji BiH
Ernis Imamović

 

 • Primjena najpovoljnijeg prava iz kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu,
 • Obaveznost primjene kolektivnih ugovora,
 • Granski kolektivni ugovori koji su u primjeni u Federaciji BiH,
 • Proširenje primjene kolektivnih ugovora,
 • Za koje kolektivne ugovore je donesena odluka o proširenju primjene u skladu sa Zakonom o radu i koja su prava propisana istim,
 • Ostvarivanje prava u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji BiH, Kolektivnim ugovorom za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH, Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritorij Federacije BiH i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji BiH,
 • Koje su obaveze poslodavaca u oblastima u kojima je proširena primjena kolektivnih ugovora,
 • Usklađivanje ugovora o radu i pravilnika o radu sa kolektivnim ugovorima,
 • Najniža plaća, minimalna satnica i minimalna plaća u skladu sa Zakonom o radu, Odlukom Vlade FBiH i kolektivnim ugovorima i dr.
Pitanja i odgovori


Usklađivanje pravilnika o radu s kolektivnim ugovorima
Ljiljana Ćehajić

 

 • Obaveze poslodavaca u oblastima u kojima je proširena primjena kolektivnih ugovora,
 • Obaveza usklađivanja pravilnika o radu
 • Način usklađivanja pravilnika o radu (pravna tehnika)

 

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa koja su posebno regulisana pojedinačnim kolektivnim ugovorima:

 

 • Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine (85/21),
 • Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH (77/21),
 • Kolektivni ugovor u oblasti cestovnog prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (103/21)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost građevinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (18/21)

i to:

 • Zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora i usklađivanje pravilnika i ugovora o radu;
 • Zasnivanje radnog odnosa;
 • Probni rad;
 • Ugovor o radu s pripravnikom ili ugovor o stručnom;
 • Rad izvan prostorija poslodavca;
 • Radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena ,rad u smjenama, pripravnost;
 • Uvećanje godišnjeg odmora;
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo;
 • Zaštita radnika, žena i materinstva;
 • Raspoređivanje žena za vrijeme trudnoće;
 • Plaća, Osnovna plaća i uvećanja plaće;
 • Naknada plaće;
 • Naknada plaće za vrijeme prekida rada;
 • Naknade koje nemaju karakter plaće;
 • Nagrade;
 • Otkaz ugovora o radu;
 • Vrste prijestupa ili povreda radnih obaveza.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija koji dolaze iz „djelatnost trgovine“, „drvne i papirne industrije“, „oblasti cestovnog prometa“ i „djelatnosti građevinarstva“ u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara

Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)

Osvježenje tokom pauze i zajednički ručak

Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.457 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu


REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo