Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljen Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti na radu

Objavljen Zakon o zaštiti na radu

Objavljen Zakon o zaštiti na radu

 

U „Službenim novinama FBiH“, broj 79/20 od 30.10.2020. god. objavljen je Zakon o zaštiti na radu, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti na radu (“Službeni list SR BiH”, broj: 22/90).


Tekst Zakona možete preuzeti na sljedećem linku:

Zakon o zaštiti na radu


O navedenom Zakonu i novinama koje isti donosi bilo je riječi na našim webinaru koji se održao u novembru.

Više informacija o novom seminaru/webinaru možete saznati na slijedećem linku: Seminari i webinari – Zakon o zaštiti na radu – Novembar 2020!


Snimak ovog webinara možete pogledati i naknadno. Više informacija o webinaru možete pronaći klikom na link: Interaktivni webinar 30.11.2020.


Pogledajte i ostale Novosti.