Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno nova 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Objavljeno novih 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

 

Poštovani,

Na portalu RECko 18.6.2022. je objavljeno 157 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki.

Portal trenutno broji ukupno 3.853 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena na portalu iz oblasti javnih nabavki:


PITANJE: Nabavka hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu

Početkom godine objavili smo POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ za potrebe Općine u 2021. godini, koji traje cijelu godinu, vezano za nabavko usluga iz Aneksa II dio B. Općinskom načelniku će slijedeće sedmice stići delagacija iz inostranstva, za koju je potrebno platiti hotelski smještaj u našem gradu. Zanima nas da li je potrebno da provodimo poseban postupak za nabavku usluga hotelskog smještaja ili je to obuhvaćeno prethodno navedenim pozivom kojeg smo objavili.


PITANJE: Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?

Imamo planiranu nabavku računarske opreme za poznate potrebe i predviđamo otvoreni postupak za vrijednost od 8500 KM bez PDV-a. Takođe, moramo predvidjeti i određenu zamjenu slične opreme koja ima po CPV kodu prve tri cifre iste (komponente za računarsku i serversku opremu), i to u slučaju otkazivanja ovih komponenti, što nam nije sasvim poznato u budućnosti, već je napravljena određena procjena da se eventualno može desiti. Za ovu drugu stavku predviđamo 5500 KM. Zanima nas da li moramo predvidjeti takođe otvoreni postupak kao u prvoj stavci za poznate potrebe ili se može planirati konkurentski postupak s obzirom na ukupan iznos koji pripada vrijednosnom razredu za konkurentski postupak?


PITANJE: Narudžbenica kao pojedinačni ugovor iz okvirnog sporazuma

Da li je potrebno nakon zaključenog Okvirnog sporazuma prilikom narudžbe predmeta sporazuma svaki put zaključiti poseban Ugovor ili je dovoljno napraviti narudžbu i proslijediti dobavljaču sa kojim imamo zaključen Okvirni sporazum?


PITANJE: Potpisivanje ponude od strane prokuriste

Da li Ugovorni organ prilikom ocjene ponuda može prihvatiti potpise prokuriste, kao ovlaštenog lica, ako je prokurista potpisao nacrt okvirnog sporazuma, i obrazac za cijenu ponude iako je na navedenim prilozima tenderske dokumentacije ugovorni organ predvidio „potpis direktora“? Nigdje u tenderskoj dokumentaciji nije spomenut prokurista niti je predviđena niti je isključena mogućnost da prokurista potpisuje određene izjave u sastavu ponude. Ako prokurista ima ovlaštenje i ako je kao takav upisan u aktuelni izvod o registraciji, da li je to dovoljno da se njegov potpis prizna kao potpis ovlaštenog lica u ponudi iako to lice nje direktor firme?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš Refam Creative Solutions – REC d.o.o.