Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 72 nova pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

Portal trenutno broji ukupno 4.376 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Dokvalifikacija/prekvalifikacija radnika

Ukoliko je radnik ranije raspoređen na radno mjesto na kojem ne ispunjava uslove iz sistematizacije, da li sad možemo od tog radnika tražiti da se prekvalifikuje/dokvalifikuje i ostaviti mu određeni vremenski rok za isto? Kako procijeniti vremenski rok koji ostavljamo za prekvalifikaciju/dokvalifikaciju? Jesmo li mi dužni da snosimo troškove dokvalifikacije/prekvalifikacije?

Ukoliko radnik u ostavljenom roku ne završi prekvalifikaciju/dokvalifikaciju, možemo li mu otkazati ugovor o radu ili smo dužni prvo da mu ponudimo ugovor o radu na radnom mjestu za koje ispunjava uslove, ukoliko takvo imamo upražnjeno u sistematizaciji? Radnik je na to radno mjesto raspoređen ranije, prije 10-15 godina, sistematizacija nije mijenjana, dakle, radnik očito nikad nije ispunjavao uslove svog radnog mjesta. Sadašnja uprava želi da svi radnici ispunjavaju uslove radnog mjesta na koje su raspoređeni.


PITANJE: Prerastanje ugovora o radu u slučaju promjene firme

Ukoliko imamo osobu koja radi u jednom pravnom licu na određeno vrijeme, a potom pređe u drugo pravno lice također u radni odnos na određeno vrijeme, da li se u pogledu trajanja radnog odnosa na određeno vrijeme, nastavlja računati period kod drugog pravnog lica, ukoliko su ta dva lica povezana ili počinje ispočetka.

Osoba radi u jednoj firmi 2 godine na određen period, a potom pređe u drugu firmu i radi također na određen period 1 godinu dana. Ukoliko su te dvije firme povezane (putem vlasnika/osnivača…), da li se taj period na određeno vrijeme nastavlja računati ili počinje ispočetka teći, odnosno da li je nakon godinu dana u drugoj firmi, osoba stekla pravo na neodređeno vrijeme?


PITANJE: Upućivanje radnika na rad u inozemstvu

Firma je po prvi put putem javnog poziva dobila detašmane za odlazak u Njemačku, u skladu sa tim otvaramo podružnicu u Njemačkoj. Koje su obaveze poslodavca prema radniku? Na koji način se isplaćuje plaća i uplaćuju porezi i doprinosi u BiH i da li imamo obavezu plaćanja poreza i doprinosa u Njemačkoj? Da li se obračunavaju dnevnice i vodi kao službeni put ili se obračun plaće vrši na način da nema dnevnica?


PITANJE: Raspodjela kadra

Da li poslodavac ima pravo vršiti raspodjelu postojećeg kadra unutar kompanije po svom nahođenju i svojoj procijeni kadrovskih kompetencija uz korištenje instituta otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu? Da li je poslodavac dužan posebno obrazložiti potrebu za raspodjelom ili je dovoljna slobodna procjena poslodavca? Ako postoje neki posebni uvjeti koji su?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.