Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko 17.6.2022. je objavljeno 142 nova pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

Portal trenutno broji ukupno 4.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Odjava radnika kojem je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme

Određeni broj radnika je, istekom ugovora o radu na određeno vrijeme (a nakon zaključenih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme bez prekida), navršilo više od 3 godine bez prekida. Istekom zadnjih ugovora, radnici su zbog navršene 3 godine i dalje ostali u radnom odnosu, nisu odjavljeni sa obaveznog osiguranja, ali im još uvijek nije ponuđen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, zbog toga što se čeka pismeno ovlaštenje Nadzornog odbora.

Jedan od radnika je prije isteka ugovora o radu podnio zahtjev za korištenje godišnjeg odmora, te od završetka godišnjeg odmora nije se pojavio na radnom mjestu iako je još uvijek u radnom odnosu (prema saznanjima rukovodioca isti je otišao da radi u inostranstvo). Sada smo u dilemi na koji način postupiti sa tim radnikom. Ne javlja se na pozive i ne dolazi na posao, ne možemo ga odjaviti, a ne možemo ni ponuditi ugovor o radu na neodređeno dok Nadzorni odbor ne da pismeno ovlaštenje.


PITANJE: Premještanje radnika sa SSS na VSS u JP čiji je osnivač FBiH

Da li je poslodavac obavezan radniku koji je već radio pripravnički u SSS spremi kod istog poslodavca i trenutno radi i ima više godina radnog iskustva u SSS spremi, a stekao je VSS spremu da prilikom rasporeda na radno mjesto VSS istog ponovo obaveže da bude pripravnik ili može da bude pripravnik samo za još 6 mjeseci koliko je razlika pripravničkog od 1 godine za VSS?


PITANJE: Mirovanje radnog odnosa imenovanog direktora

Molim pojašnjenje elemenata čl. 168. st. 1. ZOR-a (SN FBiH br. 89/18) i opis kronologije podnošenja zahtjeva za mirovanje radnog odnosa. U ZOR-u stoji da radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih funkcija prava i obveze iz radnog odnosa miruju na njegov zahtjev od dana izbora, odnosno imenovanja. Dakle, ako npr. Vlada imenuje radnika na funkciju na svojoj sjednici održanoj dana 01.01. (odluka stupa na snagu danom donošenja) s početkom rada 03.01., kada (ili kada najkasnije) radnik podnosi zahtjev za mirovanje radnog odnosa trenutnom poslodavcu i koje korake i u kojim rokovima poduzima poslodavac (odluka uprave, rješenje, odjava kod porezne uprave,…)?


PITANJE: Može li radnica ostvariti pravo na naknadu za vrijeme porođajnog odsustva radnice ako radi FBiH, a ima prebivalište u RS-u?

Radnica zaposlena u Federaciji FBIH sa stalnim prebivalištem na području Republike Srpske će uskoro na porodiljsko bolovanje. Kako istoj izvršiti isplatu plate te od koga tranziti refundaciju za isplatu iste. Napominjem da preduzeće nema registrovanu organizacionu jedinicu na području RS. Pravilnikom o radu nije definisano ništa osim onoga sto je zakonom o radu, te kako postupiti u slučaju neostvarivanja prava na refundaciju, koja je obaveza preduzeća.


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.