Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 17 novih pitanja i odgovora iz oblasti zaštite na radu.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena na portalu iz oblasti zaštite na radu:


PITANJE: Važenje ljekarskog uvjerenja

Prilikom zapošljavanja od radnika tražimo da nam dostave liječničko uvjerenje o sposobnosti za rad.
Zanima nas koliko „staro“ to liječničko uvjerenje može biti, obzirom da nam ponekad dostave isto izdato par mjeseci ranije, pa ih ne bi izlagali nepotrebnim troškovima ako se do određenog datuma može tolerirati.


PITANJE: Koje firme/ustanove moraju imati povjerenika zaštite na radu?

Prije svega možete li me uputiti na pravilnik o povjereniku zaštitu na radu kao i spisak ovlaštenih institucija koje mogu vršiti procjenu rizika u firmi ?
Osim toga,
1. Na osnovu člana 34. Zakona o zaštitu na radu, ukoliko se aktom o procjeni rizika procjeni da kod poslodavca ne postoje poslovi sa povećanim rizikom, da li taj poslodavac mora imenovat Povjerenika za zaštitu na radu ?
S obzirom da sam shvatila da uposlenici moraju imati predstavnika za zaštitu na radu ali i poslodavac mora imenovati povjerenika, dakle 2 osobe ?
2. Na osnovu člana 36. da li poslodavac mora imati osobu obučenu za pružanje prve pomoći i koji su uslovi da osoba bude obučena za isto ?
3. Gdje mogu naći pravilnik koji mora ispunjavati stručno osoblje kod Poslodavca?
4. Da li imate još neke smjernice za lakše shvatanje i primjenjivanje Zakona o zaštiti na radu?


PITANJE: Usaglašavanje akata sa zakonom o zaštiti na radu

Počinjemo od podnošenja zahtjeva za izradu akta o procjeni rizika za svako radno mjesto, i to ovlaštenoj organizaciji. Šta sve moramo uskladiti i donijeti da bi implementirali novi Zakon o zaštiti na radu? Koje tačno korake da poduzmemo?


PITANJE: Izbor povjerenika u slučaju kada nije formiran sindikat ili vijeće zaposlenika

Šta u slučaju kada nije formiran sindikat ili vijeće zaposlenika a neophodna je konsultacija sa radnicima kao npr. kod izbora povjerenika?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš Refam Creative Solutions – REC d.o.o.