Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 60 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 60 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 60 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko 17.6.2022. je objavljeno 60 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

Portal trenutno broji ukupno 4.675 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Šta se smatra prekidom radnog odnosa?

Koliko traje prekid radnog odnosa, koliko treba da protekne dana od otkaza ugovora o radu do zaključivanja novog ugovora da bi se smatralo prekidom radnog odnosa.


PITANJE: Pravo na korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca

Državni službenik prelazi iz jedne institucije A u instituciju B, po osnovu javnog konkursa. U instituciji Na današnji dan (12.01.2022) nije iskoristio cjelokupan godišnji odmor. Pitanje: da li kod novog poslodavca računanje rokova za ostvarenje prava na godišnji počinje teći od početka? Šta se dešava sa neiskorištenim dijelom GO kod poslodavca A? Napomena: osoba još uvijek ima vremena da iskoristi GO kod prvog poslodavca, a ne zna da li da iskoristi to pravo ili će joj se to pravo prenijeti kod novog poslodavca.


PITANJE: Najniža satnica

Pravilnikom o radu nam je određeno od čega se sastoji osnovna plaća u skladu sa Zakonom o radu i da se “osnovna plaća određuje množenjem najniže neto satnice, utvrđene trenutno važećim općim kolektivnim ugovorom, broja radnih sati i odgovarajućeg koeficijenta složenosti poslova koje radnik obavlja.

Osnovna plaća iz stava 2. ovog člana ne može biti vrednovana niže od najniže plaće.”

Molim Vas odgovor na niže pitanje:


PITANJE: Neradni dani po osnovu praznika

Za dan 03.01.2022. godine poslodavac je donio odluku o proglašenju neradnog dana za sve radnike a povodom obilježavanja Nove godine. Jedan od radnika je bio privremeno spriječen za rad (bolovanje) navedenog dana i isto je zaključio 07.01.2022. godine. Danas dolazi sa zahtjevom da mu se omogući jedan dan plaćenog odsustva za dan 14.01.2022. godine iz razloga što nije koristio plaćeno odsustvo dana 03.01.2022. godine zbog privremene spriječenosti za rad ili, ako se tom zahtjevu ne udovolji, da mu se za dan 03.01.2022. godine isplati naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva, a ne naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Stava smo da nema osnova za plaćeno odsustvo odnosno prenošenje istog na neki drugi dan te da se za dan 03.01.2022. godine isplaćuje naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad, shodno evidenciji. Molim Vaš stav po ovom pravnom pitanju?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.