Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 82 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 82 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 82 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 82 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

Portal trenutno broji ukupno 4.240 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Prerastanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Kako Član 22. Zakona o radu FBiH propisuje da svaki ugovor o radu na određeno koji traje duže od tri godine bez prekida (prekidi su okviru onih koji se smatraju odsustvom koje se ne smatra prekidom ugovora o radu) i kod istog je poslodavca, da li neki drugi zakon može propisati proceduru prijema u javnu ustanovu ako je osoba ispunila ovaj uvjet da joj ugovor preraste u ugovor na neodređeno? Vezano je za prijem u predškolsku javnu ustanovu na području Unsko-sanskog kantona te nadležni u Ministarstvu tvrde da zakoni o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju su zakoni LEX SPECIALIS te da postoji obaveza objavljivanja javnog oglasa-konkursa bez obzira što je navedena osoba ispunila uvjete, tj. ima 3 godine i 6 mjeseci rada na određeno bez prekida ugovora o radu. Da li neki zakon može biti “iznad” krovnog zakona koji definira radne odnose?


PITANJE: Godišnji odmor radnika koji je stekao uvjete za puni godišnji odmor

Imamo zaposlenicu koja je počela raditi 01.06.2021. godine bez prethodnog iskustva i prenesenog godišnjeg odmora, s obzirom na to da 01.12.2021. godine ima punih 6 mjeseci rada da li to znači da ona dobija 20 radnih dana godišnjeg odmora ili srazmjeran broj dana? Također šta se dešava sa slobodnim danima koje je zaposlenica imala u toku tih šest mjeseci (jedan slobodan dan po mjesecu)?


PITANJE: Naknada plate radniku koji je na bolovanju

Da li se prilikom obračuna plaće kada je radnik na bolovanju i ima nadoknadu plaće od osnovice koju čini isplaćena plaća prije bolovanja, dodaje i nadoknada za minuli rad ili radnik tada ima samo nadoknadu do i preko 42 dana?


PITANJE: Aneks ugovora o radu

Imali smo u nadzoru inspekciju rada, stavili su primjedbu na jedan Anex Ugovoru o radu, i obrazložili da ZOR i Ugovor o radu ne poznaju Anex. Da smo dužni sva pitanja iz radnog odnosa rješavati izmjenom ugovora? Da li su u pravu kada tvrde da zakon o radu ne poznaje Anex


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.