PDV – SUDSKA PRAKSA

POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN
STIPENDIJA, DONACIJA I SPONZORSTVA

✓ ZNAČAJ INTERNIH KONTROLA U UPRAVLJANJU RIZIKOM

 


INTERAKTIVNI WEBINAR
25. 05. 2021.
SNIMAK WEBINARA
28. 05. 2021.
04. 06. 2021.

Početak webinara u 9:30h


PROGRAM WEBINARA:

 

PDV – SUDSKA PRAKSA
 • Efekti Odluke Ustavnog Suda BiH AP 3548/18 od 4.6.2020. godine u vezi sa obaveznom isplatom zatezne kamate za neblagovremeno izvršene povrate PDV-a i njeni efekti u odlukama nižih sudova (npr. Presuda Suda BiH broj S1 3 U 033514 19 U od 18.3.2021.)
 • Postupanja prekršajnih sudova u predmetima vezanim za indirektne poreze
 • Praksa Suda BiH u krivično-pravnim predmetima iz oblasti indirektnih poreza
 • Praksa Suda BiH (Upravno odjeljenje) u poreskim predmetima – upravni sporovi.

 

POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN STIPENDIJA, DONACIJA I SPONZORSTVA
 • Pravni okvir za isplatu stipendije
 • Porezni i računovodstveni tretman isplaćene stipendije:
  • Isplata stipendija (nisu) redovnim učenicima/studentima
  • Plaćanje stipendije / školarine djetetu zaposlenika
 • Način isplate stipendije
 • Tretman isplata stipendija po poreznom bilansu
 • Donacija vs. Sponzorstvo
 • Porezni tretman donacija
  • Donacije u smislu propisa o porezu na dobit
  • Donacije sa aspekta propisa o porezu na dohodak
  • PDV kod donacija
 • Računovodstveni tretman donacija
  • Novčane donacije vezane za rashod koji će nastati u budućem obračunskom periodu
  • Donacije vezane za sredstva
  • Državna bespovratna davanja
 • Sponzorstvo u smislu propisa o porezu na dobit
 • Sponzorisanje fizičkih lica
 • PDV kod sponzorstva

 

ZNAČAJ INTERNIH KONTROLA U UPRAVLJANJU RIZIKOM
 • Definicija i područje primjene internih kontrola
 • Metodološki okvir sistema internih kontrola
 • COSO model (definicija, komponente i praktična primjena)
 • Procjena rizika, planiranje i vrste internih kontrola
 • Definisanje rizika i određivanje ključnih kategorija rizika
 • Smjernice za efikasno upravljanje rizicima
 • Tretman rizika
 • Metodološki okvir za upravljanje rizicima
 • Dokumentovanje – izrada liste i registra rizikaWEBINAR JE NAMJENJEN:

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, pravnicima, zaposlenim u finansijskom sektoru, internoj reviziji, zaposlenim u odjelima zaduženih za upravljanje kvalitetom, rizik menadžerima, kao i svima onima koji su direktno ili indirektno povezani s upravljanjem rizicima, od najvišeg nivoa menadžmenta do najnižeg nivoa u hijerarhijskoj strukturi.

 

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, Advokat
Sabina Džanović, mr.oec.
Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo