✓ SPECIFIČNOSTI POREZNOG BILANSA – INSPEKCIJSKI NADZOR, MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

✓ TRANSFERNE CIJENE

✓ ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA PU FBIH

✓ ISPLATE IZ DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

✓ OSTALE POREZNE PRIJAVE

✓ INTERNE KONTROLE


Interaktivni webinar
25. 03. 2022.
icon-briefcase
Snimak webinara
28. 03. 2022.
31. 03. 2022.

Početak webinara u 9:30h


PROGRAM WEBINARA:

 

PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznog bilansa kroz aplikaciju Dobitko
 • Obrasci poreznog bilansa
 • Kapitalni dobici/gubici
 • Porez po odbitku obračunat na vlastiti teret
 • Rashodi vezani za načelo poslovanja pažnjom dobrog privrednika
 • Troškovi plaća i naknada koji su porezno nepriznati rashodi
 • Dokumentovani i nedokumentovani rashodi
 • Prihodi po osnovu učešća u kapitalu
 • Praktičan prikaz podnošenja prijave poreza na dobit kroz nPIS aplikaciju
 • Porezni poticaji (sa posebnim osvrtom na novoprimljene radnike)
 • Prilozi uz prijavu poreza na dobit
 • Izmjena prijave poreza na dobit
 • Akontacije poreza na dobit
 • Zahtjev za povrat sredstava
 • Odgovori na najčešća pitanja

 

POREZ PO ODBITKU
 • Praktičan prikaz podnošenja prijave poreza po odbitku kroz nPIS aplikaciju
 • Praktičan prikaz podnošenja Izjave u svrhu oslobađanju plaćanja poreza po odbitku kroz nPIS aplikaciju
 • Prilozi uz prijave

 

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK
 • Obveznici podnošenja godišnje prijave GPD-1051
 • Lični odbitak
 • Povrat sredstava po osnovu kamata na stambeni kredit
 • Povrat sredstava po osnovu troškova liječenja

POREZNI BILANS
 • Najčešće greške kod sastavljanja poreznog bilansa
 • Mišljenja PU

 

TRANSFERNE CIJENE
 • Pojam transfernih cijena
 • Princip ”van dohvata ruke”
 • Metode za provjeru transfernih cijena
 • Dokumentacija o transfernim cijenama
 • Obrazac TP 900
 • Obrazac TP 902
 • Postupak kontrole transfernih cijena
 • Analiza studije transfernih cijena – praktičan primjer
 • Zajmovi između povezanih lica
 • Primjeri iz prakse

 

ULOGA INTERNIH KONTROLA U FINANSIJAMA I EFIKASNOM UPRAVLJANJU RIZICIMA
 • Pojam i vrste internih kontrola
 • Upravljanje internim kontrolama
 • Metodološki okvir sistema internih kontrola
 • COSO model (definicija, komponente i praktična primjena)
 • Veza FUK-a i COSO modela internih kontrola i upravljanja rizicima
 • Procjena, planiranje i vrste rizika
 • Metodološki okvir za upravljanje rizicima
 • Tretman rizika
 • Dokumentovanje rizika
 • Izrada registra rizika

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama i revizorima
 • poreznim savjetnicima
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija
 • samostalnim poduzetnicima
 • upravama društava, vlasnicima pravnih lica i direktorima
 • bankarima i kreditnim analitičarima
 • rukovodiocima finansija i računovodstva kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji

 

PREDAVAČI:

Sabina Nuhanović, dipl. oec. – PU FBiH
Dževad Jagodić
– Federalni porezni inspektor PU
dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo