Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

2. OTKAZ UGOVORA O RADU

NAZAD

2.18. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због економских разлога, промјењене организације и технологије рада и пословања којем су права из радног односа мировала Pročitaj više

Dodano:
2.18. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због економских разлога, промјењене организације и технологије рада и пословања којем су права из радног односа мировала

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.17. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима послодавца, као и наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан накнадити) Pročitaj više

Dodano:
2.17. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима послодавца, као и наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан накнадити)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.16. Отказ уговора о раду од стране радника без отказног рока Pročitaj više

Dodano:
2.16. Отказ уговора о раду од стране радника без отказног рока

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.15. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због невраћања на рад у року од пет (5) дана од дана истека мировања радног односа или неплаћеног одсуства Pročitaj više

Dodano:
2.15. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због невраћања на рад у року од пет (5) дана од дана истека мировања радног односа или неплаћеног одсуства

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.14. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због одбијања да закључи анекс уговора о раду
Pročitaj više

Dodano:
2.14. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због одбијања да закључи анекс уговора о раду

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.13. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику усљед технолошких, економских или организационих промјена Pročitaj više

Dodano:
2.13. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику усљед технолошких, економских или организационих промјена

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.12. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због правоснажне осуде за кривично дјело Pročitaj više

Dodano:
2.12. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због правоснажне осуде за кривично дјело

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.11. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због неостваривања резултата рада односно одсуства потребних знања и способности Pročitaj više

Dodano:
2.11. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због неостваривања резултата рада односно одсуства потребних знања и способности

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.10. Рјешења о отказу уговора о раднику због повреде радне обавезе (давање нетачних података који су били одлучујући за заснивање радног односа) Pročitaj više

Dodano:
2.10. Рјешења о отказу уговора о раднику због повреде радне обавезе (давање нетачних података који су били одлучујући за заснивање радног односа)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.9. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (одбијање радника да извршава радне обавезе одређене уговором о раду) Pročitaj više

Dodano:
2.9. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (одбијање радника да извршава радне обавезе одређене уговором о раду)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.8. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (ако је повреда радне обавезе утврђена колективним уговором) Pročitaj više

Dodano:
2.8. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (ако је повреда радне обавезе утврђена колективним уговором)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.7. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (насиље на основу пола, дискриминацију, узнемиравање и сексуално узнемиравање других радника или мобинг) Pročitaj više

Dodano:
2.7. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (насиље на основу пола, дискриминацију, узнемиравање и сексуално узнемиравање других радника или мобинг)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.6. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (неоправдан изостанак с посла три дана у календарској години) Pročitaj više

Dodano:
2.6. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (неоправдан изостанак с посла три дана у календарској години)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.5. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (насилничко понашање према послодавцу, другим радницима и трећим лицима за вријеме рада) Pročitaj više

Dodano:
2.5. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (насилничко понашање према послодавцу, другим радницима и трећим лицима за вријеме рада)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.4. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (намјерно онемогућавање или ометање других радника да извршавају своје радне обавезе, чиме се ремети процес рада код послодавца) Pročitaj više

Dodano:
2.4. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (намјерно онемогућавање или ометање других радника да извршавају своје радне обавезе, чиме се ремети процес рада код послодавца)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.3. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (одавање пословних или службених тајни) Pročitaj više

Dodano:
2.3. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (одавање пословних или службених тајни)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.2. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима послодавца, као и наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан накнадити) Pročitaj više

Dodano:
2.2. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима послодавца, као и наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан накнадити)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

2.1. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (злоупотреба положаја, са материјалним или другим штетним посљедицама по послодавца) Pročitaj više

Dodano:
2.1. Образац рјешења о отказу уговора о раду раднику због повреде радне обавезе (злоупотреба положаја, са материјалним или другим штетним посљедицама по послодавца)

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.