Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

MODELI AKATA – JAVNE NABAVKE - HRVATSKI JEZIK

NAZAD

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ROBA Pročitaj više

Dodano:
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ROBA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

NAPUTAK ZA PRIPREMU I KORIŠTENJE MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE Pročitaj više

Dodano:
NAPUTAK ZA PRIPREMU I KORIŠTENJE MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE MODELA ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Pročitaj više

Dodano:
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE MODELA ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA Pročitaj više

Dodano:
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA Pročitaj više

Dodano:
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

MODEL ZAPISNIKA O ZAPRIMANJU PONUDA

Pročitaj više

Dodano:
MODEL ZAPISNIKA O ZAPRIMANJU PONUDA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

MODEL ZAPISNIKA O PREGLEDU I OCJENI PONUDA Pročitaj više

Dodano:
MODEL ZAPISNIKA O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

MODEL POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

Pročitaj više

Dodano:
MODEL POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

MODEL TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Pročitaj više

Dodano:
MODEL TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

MODEL TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA Pročitaj više

Dodano:
MODEL TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.