Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PITANJE: Nedavno smo obraćali se Vama, a u vezi predmeta nabave usluge izrade Plana upravljanja otpadom na području naše Općine. Sukladno Vašim stavom, kada je utvrđeno da su sve (dvije) ponude, nakon provedenog žalbenog postupka, postale neprihvatljive, odnosno jedna je RJEŠENJEM Ureda za razmatranje žalbi određena kao neprihvatljiva, a drugu je Ugovorni organ odbacio kao neprihvatljivu, Ugovorni organ je poništio postupak. Na odluku o poništenju postupka nije bilo ulaganja žalbe, te je ista postala konačna. Ugovorni organ je potom dostavio izvještaj na Portala Agencije za javne nabave. Međutim, desetak dana poslije, Ugovorni organ je zaprimio Tužbu, al kao zainteresovana strana, jer je tužba usmjerena protiv Rješenja Ureda za razmatranje žalbi. Kako postupiti u ovom slučaju, jer je postupak poništen? Da li Ugovorni organ može ponovo pokrenuti postupak, bez obzira na upravi spor u kojem se javlja samo kao zainteresirano lice, ili ipak je obvezan pričekat na dostavu presude Suda. Kakve su mogućnosti Ugovornog organa, koji je poništio postupak, ako Sud odluči da poništi Rješenje Ureda?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.