Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PITANJE: Odredbom člana 256. stav (1) Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15 i 75/21), propisano je da je za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova. Prema odredbi stava (4) istog člana ovog Zakona, propisano je da Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Kako Nadzorni odbor, ukoliko se isti sastoji od tri člana, može većinom glasova donijeti Odluku, ako sjednici Nadzornog odbora prisustvuje 2/3 od ukupnog broja članova, odnosno ako prisustvuju samo dva člana. Smatramo da je prethodno navedeno primjenjivo u slučaju kada sjednici Nadzornog odbora prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora (3/3) ili kada Nadzorni odbor sačinjava 5 ili više članova. Osim toga, postavlja se pitanje kako postupiti u slučaju jednakog broja glasova „za“ i „protiv“, odnosno ukoliko se utvrdi da je broj glasova „za“ i “protiv” identičan. Prilikom donošenja Poslovnika i drugih internih akata Preduzeća, da li se u iste može inkorporirati odredba da Nadzorni odbor može odlučivati samo ako sjednicama prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, te da isti odluke donosi većinom glasova, odnosno da li je navedena formulacija u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.