Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PITANJE: U tenderskoj dokumentaciji za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda navela sam u tački TD:” 36. Pouka o pravnom lijeku Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 5 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.” Ponuđač je preuzeo TD sa portala JN 6.12.2019.godine, prvi dan objave, a žalbu na TD je izjavio 16.12.2019.godine. Da li je ponuđač u propisanom roku podnio žalbu? Po mom mišljenju ponuđač je neblagovremeno podnio žalbu i istu treba odbiti?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.