Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini i pripadajućih poreza i doprinosa

Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini i pripadajućih poreza i doprinosa

Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini

 


Članom 2. stav (5) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo propisano je da će Vlada Kantona Sarajevo, u skladu s obezbijeđenim sredstvima osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Navedenim Zakonom je propisano da će Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog člana.

Shodno navedenom, u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 16/21 od 22.4.2021. godine objavljena je Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini.

Ovom uredbom uređuje se donošenje odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini, raspisivanje javnog poziva, prijava na javni poziv, pregled prijava i dokumentacije, subjekti koji su isključeni iz finansiranja, uslovi za ostvarivanje prava na uplatu, maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti, donošenje odluke o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu, donošenje odluke o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), objava listi poslovnih subjekata i pravna zaštita poslovnih subjekata koji su se prijavili na javni poziv.

Uredbu možete preuzeti na sljedećem linku:

Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini.


Pregled dokumenata:   Javni poziv za doprinose   Obrazac A za doprinose

 


Pregled dokumenata:   Javni poziv za plaće   Obrazac 1 za plaće

 


 

Pogledajte i ostale Novosti.

 

S poštovanjem,

Vaš Refam Creative Solutions – REC d.o.o.