Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN – stav AJN

Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN - stav AJN

Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN – stav AJN

Potpisivanje izjave iz člana 45. i člana 52. Zakona o javnim nabavkama, stav Agencije za javne nabavke

 

U posljednje vrijeme često su se javljale dileme ko može da potpiše izjavu iz člana 45. i izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14); da li je dozvoljeno Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. lica po ovlaštenju direktora kao zakonskog zastupnika ponuđača ili izjave može da potpiše samo zakonski zastupnik ponuđača, to jest direktor.

Naime, obrasci izjava propisani su Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90,14, 20/15), te se izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) ZJN odnosi na tvrdnje da ponuđač nije pravosnažnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan, te da nije ni u drugim situacijama pobrojanim u članu 45. stav (1) ZJN. Izjava iz člana 52. ZJN odnosi se na tvrdnje da ponuđač nije nudio, dao ili obećao mito, dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu koje je uključeno u bilo koju fazu procesa nabavke, te druge tvrdnje vezane za davanje mita.

Nedoumica da li ove izjave mogu biti potpisane po ovlaštenju proističe iz teksta izjava, koji upućuje da su to lične tvrdnje ponuđača.

Sa druge strane, u preambuli izjava navedeno je: „Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti…“. Poznato je da predstavnik preduzeća može biti i drugo lice, ne nužno direktor / zakonski zastupnik firme.

S obzirom na dileme, od Agencije za javne nabavke BiH smo zatražili mišljenje ko može potpisivati izjave iz člana 45. i člana 52. Zakona o javnim nabavkama: samo zakonski zastupnik preduzeća, ili se ove izjave mogu potpisivati i po punomoći.Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. – pitanje koje smo postavili i odgovor Agencije možete preuzeti ovdje:
  1. UPIT Agenciji za javne nabavke

  2. ODGOVOR Agencije za javne nabavke


Na našoj web stranici stranici možete pronaći i druga obavještenja vezana za aktuelna pitanja i novosti iz oblasti javnih nabavki, te Vam na raspolaganju stoji i naš savjetodavni servis.

Također, u svakom broju časopisa „Pravo i finansije“ jedan dio časopisa je posvećen pitanjima iz oblasti javnih nabavki.

 

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.