Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – 2020. godina

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg 2020. godina

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – 2020. godina

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – 2020. godina

 

Poštovani,

Budući da je odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg propisano da važi do 01.06.2021. godine, u tekstu koji slijedi dajemo kratki pregled šta to znači za tendere koji su u toku i tendere koji se tek trebaju provoditi.


PRIMJENA PREFERENCIJALA NAKON 01.06.2021. GODINE

 

Naime, članom 1. stav (1) tačka a) i b) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20) propisano je kako slijedi:

(1) U cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom Korona virusa (COVID-19) i zaštite privrede Bosne i Hercegovine, samo u periodu koji je naveden u tački b) ovog stava ugovorni organ je obavezan, u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama:

  1. a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda,
  2. b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.

Članom 2. Odluke je propisano da ova Odluka prestaje važiti 01.06.2021. godine.


Postupci nabavki u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine

Na osnovu citiranih odredbi smo mišljenja da ugovorni organi sve postupke nabavki za koje je objavljeno obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine, odnosno postupke nabavki za koje se ne objavljuje obavještenje o nabavci za koje je upućen poziv kandidatima/ponuđačima za učešće u postupku, „završavaju“ uz obaveznu primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, u skladu sa Odlukom. Dakle, bez obzira što je otvaranje ponuda, ocjena ponuda i dodjela ugovora  poslije 01.06.2021. godine, za postupke nabavki za koje je objavljeno obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine, odnosno, u slučaju da se radi o postupcima nabavki za koje se ne objavljuju obavještenja o nabavci, za koje su u navedenom periodu upućeni pozivi za učešće u postupku, primjenjuje se preferencijal, tj. odredbe Odluke.


Postupci nabavki nakon 01.06.2021.godine

Za postupke nabavki za koje se objavljuje obavještenje o nabavci (otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci, takmičarski dijalog), za koje ugovorni organi objave obavještenje o nabavci nakon 01.06.2021. godine, odnosno, u slučaju da se radi o postupcima nabavki za koje se ne objavljuju obavještenja o nabavci, za koje uputi poziv za učešće u postupku nakon 01.06.2021. godine, se ne primjenjuje preferencijalni tretman, jer Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg prestaje da važi 01.06.2021. godine.


Da li će se usvajati nova odluka o preferencijalnom tretmanu domaćeg?

Ovdje bismo napomenuli da se u sredstvima javnog informisanja mogu pronaći informacije da je od strane Privredne / Gospodarske komore FBiH i Privredne komore RS upućena inicijativa prema nadležnim institucijama za produženje, odnosno donošenje nove odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, u kojoj bi bilo navedeno da, u cilju zaštite, razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, ugovorni organi primjenjuju cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda, te da se prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjuje cijena domaćih ponuda za preferencijalni faktor od:

a) 25% za Ugovore koji se dodjeljuju u periodu 2021./2022.godini

b) 20% za Ugovore koji se dodjeljuju u periodu 2022./2023.godini

c) 15% za Ugovore koji se dodjeljuju u periodu 2023./2024.godini.

Na sjednici Savjeta ministara BiH, održanoj 31.05.2021. godine, nije postignut konsenzus u vezi sa donošenjem nove Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavke, te ista (za sada) nije usvojena. Saopštenje sa sjednice možete pogledati OVDJE.

REC d.o.o. će nastaviti da prati aktivnosti vezane za primjenu preferencijala u BiH. Novosti na ovu temu ćemo objavljivati na našoj web stranici, u rubrici „Javne nabavke“ – „Novosti“časopisu „Pravo i finansije“publikacijama, te na našim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

Takođe, na našoj web stranici možete pronaći i druga obavještenja vezana za aktuelna pitanja i novosti iz oblasti javnih nabavki i mišljenja Agencije za javne nabavke BIH.

 

Na raspolaganju Vam stoji i naš savjetodavni servis.

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.


 

Pogledajte i ostale Novosti.