Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Poštovane/i,

Ugovorni organi prilikom nabavke roba, usluga i radova dužni su primjenjivati postupke nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama. Zakon o javnim nabavkama propisao je redovne postupke nabavki koje su ugovorni organi dužni primjenjivati prilikom vršenja nabavki roba usluga ili radova u ”normalnim” uslovima. Međutim, opće je poznato da uslovi i okruženje u kojem rade i djeluju ugovorni organi ponekad odstupe od normalnih i redovnih okolnosti, odnosno nastupe neki uslovi koji iziskuju hitne mjere i postupanje kako bi se prevazišla situacija uzorovana nastankom nepredviđenih okolnosti. Za takve okolnosti Zakonom o javnim nabavkama propisani su postupci nabavke koji, kako bi se primijenili u praksi, zahtijevaju ispunjavanje određenih uslova.

Jedan od takvih postupka javne nabavke je pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci o kojem će biti riječi u ovom tekstu a čija je primjena opravdana u nastaloj situaciji vezanoj za proglašenje prirodne i druge nesreće u Bosni i Hecegovini zbog pandemije koronavirusa u svijetu.

Kompletan članak možete preuzeti BESPLATNO O V D J E.