REC d.o.o. organizuje jednodnevni webinar na teme:

MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ŠIRENJA COVID-19
I DR. OBAVEZE POSLOVNIH SUBJEKATA –
INSPEKCIJSKI NADZOR
(SANITARNA INSPEKCIJA)

INSPEKCIJSKI NADZOR ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH PRAKSI
(ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA)

INTERAKTIVNI webinar: 24.07.2020. 

SNIMAK webinara: 29.07.2020. i 07.08.2020.

 

Početak webinara: 10:00

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

 

S obzirom na pojačane inspekcijske aktivnosti nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera nadležnih organa, odnosno pojačane kontrole sanitarne inspekcije, kao i zdravstvene inspekcije, REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora iz pomenutih oblasti na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni naredbi i preporuka nadležnih organa, kao i postojećih propisa iz ovih oblasti.

Učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup preispitaju svoje poslovanje, tj. postupanje u skladu sa navedenim obavezama, otklone sva pitanja i dileme s kojima se svakodnevno susreću,  te da blagovremeno primjene zakonske odredbe kako ne bi bili predmet inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

 

PROGRAM WEBINARA:

 • Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva
 • Krizni plan pripravnosti
 • Obveznici donošenja plana pripravnosti
 • Obavezni elementi plana pripravnosti
 • Primjer plana pripravnosti
 • Samoizolacija / Rješenja o samoizolaciji i privremena spriječenost za rad

 

PREVENTIVNE MJERE ZA ZAŠTITU STANOVNIKA OD ZARAZNIH BOLESTI

 • Opće/zajedničke preventivne mjere:
 • Obaveza nošenja maski
 • Obaveza korištenja zaštitne opreme
 • Šta znači pojačana dezinfekcija?
 • Vrsta dezinfekcionih sredstava
 • Socijalna distanca
 • Epidemiološki upitnik
 • Specifične preventivne mjere kod:
 • tržni centri/trgovine
 • ugostitelja
 • hotela
 • vrtića
 • zdravstvenih ustanova i privatnih praksi (domovi zdravlja, bolnice, stomatološke ordinacije i dr.)
 • kozmetičkih i frizerskih salona
 • šalter sala i dr. pravnih lica i samostalnih poduzetnika
 • Obaveza poštivanja preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH
 • Pravilno vršenje obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere) kod korisnika obaveznih DDD mjera
 • Najčešće greške u implementaciji propisa o hrani
 • Savjeti o djelotvornijem načinu izvršavanja zakona i drugih propisa
 • Kaznene odredbe

 

ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH PRAKSI

 • Trijaža
 • Obaveza i način prijavljivanja zaraznih bolesti
 • Program za zaštitu od infekcija
 • Medicinski otpad
 • Godišnji plan o provođenju unutrašnjeg nadzora
 • Obaveze prigovora pacijenata
 • Savjeti o djelotvornijem načinu izvršavanja zakona i drugih propisa
 • Evidencije iz oblasti zdravstva
 • Kaznene odredbe

PITANJA I ODGOVORI

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost, posebno hotelima, trgovinama i tržnim centrima, ugostiteljima, zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama (domovi zdravlja, stomatološke ordinacije,  i dr.), vrtićima i dr.

 

PREDAVAČI

Munevera Mušinović, sanitarna inspektorica

Jasmina Hrnjica Bajramović, zdravstvena inspektorica

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

110 KM po jednom učesniku;

100 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

90 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal za webinara – prezentacije predavača
 • Primjer plana pripravnosti

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

TRAJANJE WEBINARA

10:00 – 14:00

 

PRIJAVA ZA WEBINAR

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Da li se želite pretplatiti na Portal „RECko“ za 2020. godinu: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH + modeli akata – 200 KM sa PDV-om (godišnja – kalendarska – pretplata)

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo