CD Brošura Broj 4
Tenderska dokumentacija

7.00 KM

CD Brošura broj 4 “TENDERSKA DOKUMENTACIJA”

Autorica:
Dragana Ribić, dipl.iur.

UVOD

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1. Opšti podaci
2. Podaci o predmetu javne nabavke
3. Uslovi za kvalifikaciju kandidata / ponuđača
4. Podaci o zahtjevu za učešće / ponudi
5. Ostali podaci

DODATAK:

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVI

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tač. a) do d) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)………………………………………

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačke c), d) i f) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14

Pismena Izjava u vezi sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama

Obim priručnika: 72 strane
CD VERZIJA

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 7,00 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD Brošura Broj 4
Tenderska dokumentacija”