CD Brošura Broj 7
Postupak pravne zaštite
kod ugovornog organa

7.00 KM

POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE KOD UGOVORNOG ORGANA

Autor:

Amir Rahmanović, dipl.ecc.

UVOD
1. AKTIVNA LEGITIMACIJA – pravo na pokretanja postupka pravne zaštite
2. STRANKE U POSTUPKU PRAVNE ZAŠTITE
3. NAČIN I ROKOVI ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE
4. NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA
5. POSTUPAK UGOVORNOG ORGANA PO IZJAVLJENOJ ŽALBI
5.1 Kako ugovorni organ postupa kada zaprimi žalbu
5.1.1 Postupak ugovornog organa po žalbi ako nisu ispunjene formalne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
5.1.2 Postupak ugovornog organa po žalbi ako su ispunjene formalne pretpostavke za izjavljivanje žalbe, a žalba je djelimično ili u potpunosti osnovana
5.1.3 Postupak ugovornog organa po žalbi ako su ispunjene formalne pretpostavke za izjavljivanje žalbe, a ugovorni organ smatra da je žalba u potpunosti neosnovana
5.2 Kako ugovorni organ postupka kada zaprimi žalbu na tendersku dokumentaciju
5.3 Kako ugovorni organ postupka kada zaprimi žalbu na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
5.4 Kako ponuđači mogu znati da je izjavljena žalba proslijeđena URŽ-u na rješavanje

6. PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA PRAVNU ZAŠTITU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVKE

LITERATURA

Obim priručnika: 72 strane
CD izdanje

Cijena sa PDV-om i poštarinom 7,00 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD Brošura Broj 7
Postupak pravne zaštite
kod ugovornog organa”