CD Brošura Broj 8
Rad povjerenstva/komisije
za javne nabavke
sa modelima akata

7.00 KM

CD Brošura broj 8

“RAD POVJERENSTVA/KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE SA MODELIMA AKATA”

Autor:

mr. Josip Jakovac

Uvod:

HODOGRAM RADA POVJERENSTVA ZA JAVNE NABAVE

Odluka ili rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i upoznatosti s odredbama članka 52. Zakona
Zapisnik o prijemu ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Preporuka povjerenstva
Izvješće o radu povjerenstva za nabave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Obavijest ponuditelja o rezultatima postupka
Modeli akata
Оdlukа о imеnоvаnju Kоmisiје zа nаbаvku

IZЈАVА

ZАPISNIK о priјеmu zahtjeva za učešće/pоnudа u pоstupku јаvnе nаbаvkе

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vrsta postupka:
Prеpоrukа Kоmisije za nabavku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Prеpоrukа Kоmisije za nabavku o poništenju postupka nabavke
Izvјеštај о rаdu Kоmisiје
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača
– Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Оbаvјеštеnjе о rеzultаtu pоstupkа јаvnе nаbаvkе

PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I RADU KOMISIJE ZA NABAVKE

PRAVILNIK O ODLUČIVANJU I GLASANJU

POSLOVNIK o radu komisije za nabavku

PITANJA I ODGOVORI

Obim priručnika: 72 strane
CD verzija

Cijena sa PDV-om i troskovima dostave 7,00 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD Brošura Broj 8
Rad povjerenstva/komisije
za javne nabavke
sa modelima akata”