Akcija!

CD Izdanje – Priručnik – Pregovarački postupak
u javnim nabavkama

18.00 KM

CD Izdanje – Priručnik “Pregovarački postupak u javnim nabavkama”

Autori:

Dr. Tarik Rahić, 

Josip Jakovac, mr.iur., 

Ivana Grgić, dipl.ecc., 

Fuad Kozadra, dipl.ecc.

SADRZAJ

Uvodne odrednice

Prikaz zakonske regulative u oblasti pregovarackog postupka u BiH

Osvrt na pregovaracki postupak u pravu javnih nabavki Evropske unije i sudskoj praksi Evropskog suda pravde

Upotreba pregovarackog postupka bez objave obavjestenja

Samo jedan moguci isporucilac iz tehnickih ili umjetnickih razloga ili iz razloga povezanih sa zastitom ekskluzivnih prava (sto sustinski odgovara clanu 21. tacka c) Zakona o javnim nabavkama BiH)

Ekstremna hitnost (koja znacajno korespondira sa clanom 21. tacka d) Zakona o

javnim nabavkama BiH)

Pregovarački postupak s objavom obavještenja o nabavci

Osnovne napomene

Mogucnost primjene pregovarackog postupka s objavom obavjestenja o nabavci sa

aspekta kategorije ili vrste ugovornog organa

Faze pregovarackog postupka s objavom obavjestenja o nabavci i opci uslovi za pokretanje pregovarackog postupka s objavom obavjestenja

Opci uslovi za primjenu pregovarackog postupka s objavom obavjestenja (nabavka roba,

usluga ili radova)

Posebni uslovi za primjenu pregovarackog postupka s objavom obavjestenja kada je u

pitanju nabavka usluga

Nabavka usluga pregovarackim postupkom s objavom obavjestenja o nabavci nakon otvorenog ili ogranicenog postupka ili takmicarskog dijaloga u kojim su dostavljene sve nekvalifikovane ponude

Nabavka usluga kada nije moguce prethodno odredivanje ukupne cijene zbog prirode

usluga ili rizika povezanih sa izvršavanjem predmeta nabavke

Nabavka usluga pregovarackim postupkom s objavom obavjestenja o nabavci prema clanu 20. stav (2) Zakona

Posebni uslovi za primjenu pregovarackog postupka s objavom obavještenja kada je u pitanju nabavka radova

Obaveze ugovornog organa u provodenju pregovarackog postupka s objavom

obavještenja o nabavci

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Osnovne napomene

Mogucnost primjene pregovarackog postupka bez objave obavještenja o nabavci s aspekta kategorije ili vrste ugovornog organa

Faze pregovarackog postupka bez objave obavjestenja o nabavci i opci uslovi za

pokretanje pregovarackog postupka bez objave obavjestenja

Opci uslovi za primjenu pregovarackog postupka bez objave obavjestenja (nabavka roba,

usluga ili radova)

Posebni uslovi za primjenu pregovarackog postupka bez objave obavjestenja za nabavku

usluga

Posebni uslovi za primjenu pregovarackog postupka bez objave obavjestenja za nabavku robe

Posebni uslovi za primjenu pregovarackog postupka bez objave obavjestenja za nabavku

radova

Obaveze ugovornog organa u provodenju pregovarackog postupka bez objave

obavještenja o nabavci

Izrada tenderske dokumentacije

Provjera kvalifikacija kandidata i obavjestavanje ucesnike o rezultatima prvog dijela

postupka

Pozivanje kvalifikovanog / kvalifikovanih kandidata

Pregovori

Poziv za dostavljanje konacnih ponuda

Otvaranje konacnih ponudaIzbor najpovoljnijeg ponudaca

Objava obavještenja o nabavci i dostavljanje izvještaja Agenciji za javne nabavke

Vještine pregovaranja za postizanje najpovoljnije ponude

Pregovaracki elementi

Strategija pregovaranja

Vjestine pregovaraca

Posebne taktike i savjeti za uspješno pregovaranje

Obrasci tenderske dokumentacije za pregovarački postupak

Obrazac tenderske dokumentacije za pregovaracki postupak bez objave obavjestenja o

nabavci

Obrazac zahtjeva za ucesce

Izjava o ispunjenosti uslova iz clana 45. stav (1) tac. a) do d) Zakona o javnim

nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

Pismena izjava iz clana 52. Zakona o javnim nabavkama

Obrazac za dostavljanje pocetne ponude

OBRAZAC ZA CIJENU POCETNE PONUDE – ROBE

OBRAZAC ZA CIJENU POCETNE PONUDE – USLUGEOBRAZAC ZA CIJENU POCETNE PONUDE – RADOVI

Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija

Forma garancije za dobro izvršenje posla – ugovora

Obrazac za dostavljanje konacne ponude

OBRAZAC ZA CIJENU KONACNE PONUDE – ROBE

OBRAZAC ZA CIJENU KONACNE PONUDE – USLUGE

OBRAZAC ZA CIJENU KONACNE PONUDE – RADOVI

U G O V O R

OBRAZAC

Poziva za ucesce u pregovarackom postupku s objavom obavještenja o nabavci

radova / roba / usluga

OBRAZAC

Poziva za dostavu ponuda u pregovarackom postupku s objavom obavjestenja o

nabavci radova / roba / usluga

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD Izdanje – Priručnik – Pregovarački postupak
u javnim nabavkama”