CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

35.00 KM

Kategorija:

CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije


Autori:

Amir Rahmanović

Ivana Grgić

 

SADRŽAJ


PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA
  • Vrste postupaka javne nabavke
  • Pregovarački postupak javne nabavke
  • Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
  • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA AKCENTOM NA IZUZEĆE SA ASPEKTA ”POSEBNIH MJERA SIGURNOSTI” U VRIJEME PRIRODNE NESREĆE / VANREDNIH OKOLNOSTI ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA
  • Obaveze ugovornog organa po postupcima koji se izuzimaju od primjene odredbi ZJN

ŠTA SA ZAPOČETIM POSTUPCIMA NABAVKI?

KAKO NABAVITI OSTALE PREDMETE NABAVKI POTREBNE ZA POSLOVANJE UGOVORNIH ORGANA?

KAKO POJEDNOSTAVITI POSTUPKE JAVNIH NABAVKI?
  • Značaj tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki
  • Odredbe tenderske dokumentacije kroz koje se mogu pojednostaviti postupci nabavki i priprema ponuda

PITANJA I ODGOVORI

LITERATURA

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 35 KM