Akcija!

POSEBNA PONUDA EVIDENCIJA I PRIRUČNIKA

38.00 KM

POSEBNA PONUDA EVIDENCIJA I PRIRUČNIKA

U „Službenim novinama FBiH“, broj 92/16 od 18.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca.

Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

U knjigu Matična evidencija radnika mogu se unijeti informacije do 400 radnika, ova knjiga sadrži 30 kolona koje su podijeljene na dvolisnicu otvorene knjige (na jednoj dvolisnici vodi se evidencija za 4 radnika, ukupno 400 radnika)

Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca

Knjiga Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu podijeljena je na 5 dijelova i to:

a) Matična evidencija lica koja sa poslodavcem imaju zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova (član 4. stav (1), Pravilnika)
b) Matična evidencija lica koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (član 4. stav (2), Pravilnika)
c) Matična evidencija redovnih učenika ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu (član 4. stav (3), Pravilnika)
d) Matična evidencija lica koja obavljaju rad za opću dobrobit u skladu sa važećim propisima (član 4. stav (4), Pravilnika)
e) Matična evidencija drugih lica koja kod poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima (član 5. stav (5), Pravilnika)

Evidencija o radnom vremenu

Knjiga Mjesečna evidencija o radnom vremenu ima 100 listova (isprintani sa obje strane), svaki list je namijenjen za jednog radnika/1 mjesec, što znači maksimalno 200 radnika po 1 mjesec se može unijeti, ili više mjeseci – manji broj radnika, srazmjerno broju stranica.
Ova knjiga sadrži Agendu za popunjavanje kao i šifre/oznake koje se koriste za popunjavanje određenih kolona.

Priručnik o primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i dr. licima angažovanim na radu i uputstva o postupanju s radnom knjižicom

A. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu
1. Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu 
2. Praktični odgovori na pitanja

B. Uputstvo o postupanju sa radnom knjižicom
1. Primjena Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom
2. Praktični odgovori na pitanja

Prilozi:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (bs) 
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu (hr) 
Uputstvo o postupanju s radnom knjižicom (bs) 
Naputak o postupanju s radnom knjižicom (hr)

Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Sve evidencije kao i priručnik su urađene kao knjige u printanom obliku.

Cijena – posebna ponuda:  38 KM sa PDV-om i troškovima dostave