Akcija!

Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja

10.00 KM

Konsultanska kompanija Refam Creative Solutions – REC d.o.o. izdao je Priručnik pod nazivom: „Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja, s upravnopravnim slučajevima i urnecima rješenja je plod rada na materiji matičnih knjiga, ličnog imena, državljanstva, upravnog i porodičnog prava i dr.“ Zapravo, u ovom Priručniku su na jednom mjestu sabrani bitni tekstovi koje smo do sada objavili u časopisu „Pravni savjetnik“ a koji  su „prerađeni“ i usklađeni sa novim izmjenama i dopunama zakona  iz ove oblasti. Dva teksta su posebno pripremljena: Komentar Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine i Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Priručnik je urađen sa namjerom omogućavanja što lakše i jednostavnije primjene Zakona o ličnom imenu („Sl. novine FBiH“, broj 7/12), Zakona o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, br. 37/12 i 80/14), Zakona o putnim ispravama BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakona o nestalim osobama („Sl. glasnik BiH“, broj 50/04) i drugih pratećih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose, prije svega, na upis činjenica rođenja i ličnog imena, sklapanja braka i smrti u matične knjige rođenih, vjenčanih, državljana i umrlih, u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Priručnik je namijenjen

Priručnik je namijenjen uposlenicima u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji rade u službama za upravu općine i grada nadležnim za matične knjige; uposlenicima u ministarstvima unutrašnjih poslova, u organima starateljstva, odnosno centrima za socijalni rad, uposlenicima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, advokatima, notarima, studentima pravnih fakulteta, ali i običnim građanima koji žele da što lakše i brže riješe neki od problema u vezi sa ličnim imenom, matičnim knjigama, putnim ispravama, upisom nestalog člana porodice u matičnu knjigu umrlih i sl., a sa kojima se susreće veliki broj građana u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zbog toga je ovaj priručnik i pisan jednostavnim, razumljivim rječnikom, te se nadamo da će biti od koristi u upravnoj praksi, tumačenju i primjeni propisa, te doprinijeti jednoobraznijoj primjeni propisa u FBiH u ovoj oblasti.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
 1. Uvodna riječ autora
 2. Skraćenice
 3. Komentar Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Utvrđivanje identiteta prema novom Zakonu o matičnim knjigama i Zakonu o ličnom imenu – komentar pod/zakonskih propisa, upravnopravna praksa i prijedlozi rješenja
 6. Ispravka netačnih podataka i dopuna autentičnih podataka u matičnim knjigama u FBiH prema novom federalnom Zakonu o matičnim knjigama – komparacije, komentar propisa, upravnopravna i sudska praksa
 7. Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, sa konstatacijom ili bez konstatacije činjenice državljanstva BiH i FBiH, u Federaciji BiH
 8. Brak i upis zaključenja braka u matičnu knjigu vjenčanih prema Zakonu o matičnim knjigama i Porodičnom zakonu FBiH, te utvrđivanje postojanja ili nepostojanja braka prema Zakonu o parničnom postupku – teorija, upravna i sudska praksa
 9. Proglašenje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti u sudskom postupku, prema Zakonu o vanparničnom postupku FBiH i sastavljanje smrtovnice
 10. Nestale osobe u BiH u periodu od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. godine, prava članova porodice nestale osobe, odgovornost organa vlasti u BiH, način upisa nestale osobe u matičnu knjigu umrlih u BiH i druga pitanja
 11. Putne isprave u Bosni i Hercegovini
 12. Pravni izvori
 13. Pravna literatura
 14. Bilješka o autoru
 15. Dodatak – interno/neslužbeno prečišćeni tekst Zakona o matičnim knjigama
 16. Dodatak – interno/neslužbeno prečišćeni tekst Zakona o državljanstvu BiH
 17. Dodatak – interno/neslužbeno prečišćeni tekst Uputstva o naknadnom upisu u matične knjige rođenih koji su stekli državljanstvo u skladu sa Zakonom o državljastvu Republike BiH

Obim Priručnika: format A5, 292. strane.

Cijena Priručnika: 10,00 KM sa PDV-om i poštarinom.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja”