Akcija!

Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD izdanje

38.00 KM

SADRŽAJ

PREDGOVOR.. 14

Modeli akata u postupcima javnih nabavki -bosanski jezik- 17

– OTVORENI POSTUPAK – 19

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE.. 21

– ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU – 23

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 25

– PREPORUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 29

– PREPORUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 30

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 31

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 35

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 38

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 39

– OGRANIČENI POSTUPAK – 43

Odluka o pokretanju postupka nabavke. 44

– ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU – 46

– ZAPISNIK O OCJENI KVALIFIKACIJE KANDIDATA – 48

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 51

– ODLUKA O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE – 55

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 58

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 61

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 65

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 66

PREGOVARAČKI POSTUPAK.. 69

Odluka o pokretanju postupka javne nabave. 71

– ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU – 74

– ZAPISNIK O OCJENI KVALIFIKOVANOSTI KANDIDATA – 76

– ODLUKA O NEKVALIFIKOVANOSTI / REZULTATIMA KVALIFIKACIJE) – 79

– POZIV ZA DOSTAVU INICIJALNE PONUDE I PREGOVORE – 82

– ZAPISNIK O OBAVLJENIM PREGOVORIMA – 84

– POZIV NA PREDAJU KONAČNIH PONUDA – 85

– ZAPISNIK O OCJENI KONAČNIH PONUDA – 87

– PREPORUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 91

– PREPORUKA ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE- 92

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –. 93

– OBAVJEŠTENJE O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 97

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 98

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 101

– KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – 103

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke. 105

– ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU – 107

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 109

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 113

– ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 117

– PREPORUKA О IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 120

– PREPORUKA О PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 121

– ОBAVIJEST PONUĐAČIMA О REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 122

– ОBAVIJEST PONUĐAČIMA О REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 123

– TAKMIČARSKI DIJALOG – 127

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE.. 129

– ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU – 131

ZAPISNIK O OCJENI SPOSOBNOSTI KANDIDATA.. 133

ODLUKA O NEDOPUŠTENOSTI UČEŠĆA.. 136

POZIV ZA UČEŠĆE U TAKMIČARSKOM DIJALOGU.. 138

ODLUKA O ZAKLJUČENJU FAZE DIJALOGA.. 139

POZIV ZA PREDAJU KONAČNIH PONUDA.. 140

– ZAPISNIK O OCJENI KONAČNIH PONUDA –. 141

– PREPORUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –. 144

PREPORUKA ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE.. 145

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 146

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 149

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 150

– OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – 152

– DIREKTNI SPORAZUM – 155

Odluka o pokretanju postupka nabavke. 156

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 158

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 161

Modeli akata u postupcima javnih nabava -hrvatski jezik- 165

– OTVORENI POSTUPAK – 167

Odluka o pokretanju postupka nabave. 169

– ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU – 171

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 173

– PREPORUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 177

– PREPORUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 178

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 179

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 183

– OBAVIJEST PONUDITELJIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 186

– OBAVIJEST PONUDITELJIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 187

– OGRANIČENI POSTUPAK – 191

Odluka o pokretanju postupka nabave. 193

– ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU – 195

– ZAPISNIK O OCJENI KVALIFIKACIJE KANDIDATA – 197

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 200

– ODLUKA O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE – 204

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 207

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 209

– OBAVIJEST PONUDITELJIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 212

– OBAVIJEST PONUDITELJIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 213

Dijagram toka – ograničeni postupak. 214

PREGOVARAČKI POSTUPAK.. 217

Odluka o pokretanju postupka javne nabave. 218

– ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU – 221

– ZAPISNIK O OCJENI KVALIFICIRANOSTI KANDIDATA – 223

– ODLUKA O NEKVALIFICIRANOSTI / REZULTATIMA KVALIFIKACIJE) – 226

– POZIV ZA DOSTAVU INICIJALNE PONUDE I PREGOVORE – 229

– ZAPISNIK O OBAVLJENIM PREGOVORIMA – 231

– POZIV NA PREDAJU KONAČNIH PONUDA – 232

– ZAPISNIK O OCJENI KONAČNIH PONUDA.. 234

– PREPORUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 238

– PREPORUKA ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE – 239

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA –. 240

– OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 244

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 245

– OBAVIJEST PONUDITELJIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVE – 248

KONKURENTSKI ZAHTJEV.. 251

Odluka o pokretanju postupka javne nabave. 252

– ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU – 254

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 256

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 260

– ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 264

– PREPORUKA О IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 267

– PREPORUKA О PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 268

– ОBAVIJEST PONUDITELJIMA О REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 269

– ОBAVIJEST PONUDITELJIMA О REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 270

– NATJECATELJSKI DIJALOG – 273

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE.. 274

ZAPISNIK O OCJENI SPOSOBNOSTI KANDIDATA.. 278

ODLUKA O NEDOPUŠTENOSTI SUDJELOVANJA.. 281

POZIV NA SUDJELOVANJE U NATJECATELJSKOM DIJALOGU.. 283

ODLUKA O ZAKLJUČENJU FAZE DIJALOGA.. 284

POZIV ZA PREDAJU KONAČNIH PONUDA.. 285

– ZAPISNIK O OCJENI KONAČNIH PONUDA –. 286

– PREPORUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 289

– OBAVIJEST PONUDITELJIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 294

– ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – 295

OBAVIJEST PONUĐAČIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVE.. 297

DIJAGRAM TOKA NATJECATELJSKOG DIJALOGA.. 298

IZRAVNI SPORAZUM – 299

Odluka o pokretanju postupka nabavke. 301

– ZAPISNIK O OCJENI PONUDA – 303

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – 306

DIJAGRAM TOKA ZA IZRAVNI SPORAZUM… 309

 

Модели аката у поступцима јавних набавки – српски језик- 311

– ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – 313

Одлука о покретању поступка набавке. 315

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ.. 317

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ ПОНУДА – 319

– ПРЕПОРУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 323

ПРЕПОРУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА.. 324

ЈАВНЕ НАБАВКЕ.. 324

– ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 325

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 329

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 332

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 333

– ОГРАНИЧЕНИ ПОСТУПАК – 337

Одлука о покретању поступка набавке. 339

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ.. 341

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ КАНДИДАТА – 343

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ ПОНУДА – 346

– ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ – 350

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 353

– ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 355

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 358

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 359

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК.. 363

Одлука о покретању поступка јавне набаве. 365

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ.. 367

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ КВАЛИФИКОВАНОСТИ КАНДИДАТА – 369

– ОДЛУКА О НЕКВАЛИФИКОВАНОСТИ / РЕЗУЛТАТИМА КВАЛИФИКАЦИЈЕ) – 372

– ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ИНИЦИЈАЛНЕ ПОНУДЕ И ПРЕГОВОРЕ – 375

– ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНИМ ПРЕГОВОРИМА – 377

– ПОЗИВ НА ПРЕДАЈУ КОНАЧНИХ ПОНУДА – 378

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ КОНАЧНИХ ПОНУДА – 380

– ПРЕПОРУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 384

– ПРЕПОРУКА ЗА ПОНИШТЕЊЕ ПОСТУПКА.. 385

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 385

– ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА –. 386

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 390

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 391

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 393

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ.. 395

Одлука о покретању поступка јавне набавке. 397

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ.. 399

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ ПОНУДА – 401

– ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 405

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 409

– ПРЕПОРУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 412

ПРЕПОРУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.. 413

ОБАВИЈЕСТ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.. 414

– ОБАВИЈЕСТ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 415

ТАКМИЧАРСКИ ДИЈАЛОГ.. 419

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.. 420

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ.. 422

ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА.. 424

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ УЧЕШЋА.. 426

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ТАКМИЧАРСКОМ ДИЈАЛОГУ.. 428

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ФАЗЕ ДИЈАЛОГА.. 429

ПОЗИВ ЗА ПРЕДАЈУ КОНАЧНИХ ПОНУДА.. 430

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ КОНАЧНИХ ПОНУДА –. 431

ПРЕПОРУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА.. 434

– ПРЕПОРУКА ЗА ПОНИШТЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 435

– ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 436

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 439

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 440

– ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 442

ДИЈАГРАМ ТОКА ТАКМИЧАРСКОГ ДИЈАЛОГА.. 443

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ445

Одлука о покретању поступка набавке. 446

– ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ ПОНУДА – 448

– ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – 451

ДИЈАГРАМ ТОКА ЗА ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ… 454

Uz priručnik je dat CD koji sadržava elektronske formate modela akata.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD izdanje”