PRIRUČNIK – Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj + cd verzija

55.00 KM

Kategorija:

Opis

PRIRUČNIK – Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj + cd verzija

Autori:

Danijela Radonić, dipl.iur.

Miroslav Brkić, dipl.ecc.

SADRŽAJ

UVOD

I DIO

 • Definicija i uređenje plate
 • Plate u javnom sektoru
 • Najniža plata
 • Naknada plate
 • Druga primanja po osnovu rada
 • Zaštita plate i naknada
 • Novčana kazna na plati za povredu radne obaveze i radne discipline
 • Sprovođenje izvršenja na plati
 • Primjena Pravilnika o obrascima ugovora o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Prava radnika kod odbijanja potpisivanja aneksa zbog izmjene na plati (otpremnina, otkazni rok, godišnji odmor)
 • Ugovori van radnog odnosa (ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima direktora, privremeni i povremeni poslovi, dopunski rad, stručno osposobljavanje i usavršavanje i ugovor o djelu)

II DIO

 • Dohodak od ličnih primanja
 • Odbici od poreske osnovice
 • Poreska oslobađanja
 • Obračun doprinosa na lična primanja
 • Formule za utvrđivanje bruto primanja
 • Mjesečna prijava poreza po odbitku – 1002 (primanja po osnovu radnog odnosa)
 • Obračun plate koja je ugovorena u fiksnom iznosu
 • Obračun plate koja je ugovorena sa dodacima
 • Obračun plate sa koeficijentom složenosti posla
 • Obračun plate koja je izražena u efektivnim radnim časovima
 • Obračun plate za lica koja se nalaze na porodiljskom odsustvu
 • Obračun plate za lica koja su zaposlena u proizvodnji tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože
 • Obračun plate za lica iz RS koja su zaposlena u bh. institucijama
 • Obračun naknada za lica koja obavljaju privremene ili povremene poslove
 • Obračun naknada za lica koja ostvaruju prihod od autorskih prava, ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu

III DIO

OBRASCI I PRIMJERI

1. UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME (obrazac)
2. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME (obrazac)
3. UGOVOR O PROBNOM RADU (obrazac)
4. ANEKS UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME (obrazac)
5. ANEKS UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME (obrazac)
6. ANEKS UGOVORA O PROBNOM RADU (obrazac)
7. UGOVOR O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA (obrazac)
8. UGOVOR O DJELU (obrazac)
9. UGOVOR O AUTORSKOM DJELU (obrazac)
10. UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (obrazac)
11. UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU (obrazac)
12. UGOVOR O STRUČNOM USAVRŠAVANJU (obrazac)
13. PONUDA ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU ZBOG PROMJENE U PLATI (obrazac)
14. RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU RADNIKU ZBOG ODBIJANJA DA ZAKLJUČI ANEKS UGOVORA O RADU (obrazac)
15. Pristupna izjava prema Pravilniku o uslovima i postupku organiozovanja i funkcionisanja penzijskih planova (obrazac)
16. Izjava prema Pravilniku o postupku utvrđivanja potrebe djeteta sa smetnjama u razvoju za pojačanom roditeljskom njegom i brigom, od ovlašćene zdravstvene ustanove (obrazac)

Obim priručnika: 125 strana + CD verzija

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i poštarinom 55,00 KM

 

Možda će vam se također svidjeti…

 • Priručnik – CD Izdanje – Implementacija Zakona o radu Republike Srpske

  25.00 KM
 • Priručnik – Otkaz ugovora o radu

  20.00 KM
 • CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

  24.00 KM