Akcija!

Radni odnosi u FBiH
Odgovori na pitanja
u 2017. godini

15.00 KM

Priručnik – Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini

Konsultantska kompanija REC d.o.o. je po prvi put pripremila “Priručnik – Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini”. Pitanja su sistematizirana prema institutima Zakona o radu FBiH. Smatramo da će ovaj Priručnik biti od koristi sudijama, advokatima, pravnicima, ekonomistima kao i svima onima koji se bave tematikom radnih odnosa.

Sadržaj:

1. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU
1.1. Zasnivanje radnog odnosa
1.2. O ugovorima o radu uopšte
1.3. Ugovor na određeno i neodređeno vrijeme
1.4. Ugovor o radu sa direktorom
1.5. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
1.6. Ugovor sa nepunim radnim vremenom
1.7. Upućivanje na rad u inozemstvo
1.8. Promjena ugovora o radu

2. OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD
2.1. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad
2.2. Prijem pripravnika
2.3. Polaganje stručnog ispita
2.4. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

3. RADNO VRIJEME
3.1. Pojam radnog vremena
3.2. Puno i nepuno radno vrijeme
3.3. Prekovremeni rad
3.4. Preraspodjela radnog vremena
3.5. Noćni rad
3.6. Obaveza vođenja evidencije

4. ODMORI I ODSUSTVA
4.1. Odmor u toku radnog vremena
4.2. Dnevni odmor
4.3. Sedmični odmor
4.4. Godišnji odmor
4.5. Pravo na regres
4.6. Porođajno odsustvo
4.7. Plaćeno odsustvo
4.8. Privremena spriječenost za rad
4.9. Neplaćeno odsustvo

5. ZAŠTITA PRAVA RADNIKA
5.1. Sigurnost i zdravlje na radu
5.2. Ljekarski pregled
5.3. Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti

6. PLAĆE I NAKNADE
6.1. Plaće – pravo na plaću, obračun i isplata plaće
6.2. Radni učinak kao dio plaće
6.3. Pravo na povećanu plaću
6.4. Naknada plaće
6.5. Zaštita plaće i naknade plaće
6.6. Naknade radnicima po kolektivnim ugovorima

7. ZABRANA TAKMIČENJA SA POSLODAVCEM
7.1. Zakonska zabrana takmičenja sa poslodavcem
7.2. Ugovorena zabrana takmičenja

8. NAKNADA ŠTETE
8.1. Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu

9. PRESTANAK UGOVORA O RADU
9.1. Sporazumni prestanak ugovora o radu
9.2. Program zbrinjavanja viška radnika i obaveza konsultovanja vijeća radnika
9.3. Otkaz ugovora o radu
9.4. Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
9.5. Otkaz ugovora o radu radniku zbog promjenjene radne sposobnosti
9.6. Otpremnina
9.7. Penzionisanje kao osnov za prestanak ugovora o radu
9.8. Drugi oblici prestanka ugovora o radu
9.9. Proceduralni postupak u slučaju povrede radnih obaveza

10. OSTVARENJE PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA
10.1. Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa
10.2. Zaštita prava iz radnog odnosa
10.3. Mirno rješavanje sporova

11. PRAVILNIK O RADU
11.1. Pravilnik o radu

12. FORMIRANJE VIJEĆA ZASPOSLENIKA
12.1. Pravo formiranja, način i postupak formiranja Vijeća zaposlenika

13. KOLEKTIVNI UGOVORI
13.1. Opšti kolektivni ugovor
13.2. Granski kolektivni ugovori

14. POSEBNE ODREDBE
14.1. Radna knjižica i postupanje sa radnom knjižicom

15. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU
15.1. Nadzor nad primjenom Zakona o radu

Obim priručnika: 499 strana

Uvez: tvrdi

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 15 KM