Akcija!

Primjena propisa
o zaštiti ličnih podataka

20.00 KM

Cilj priručnika „Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka“  jeste, da se složena i obimna materija na jednostavniji i instruktivan način približi čitaocima različitih profesija i stepena stručne spreme, kao i dužine radnog iskustva na poslovima koji zahtjevaju obavljanje stručnih poslova u vezi zaštite podataka o ličnosti, kao i procjene obrade takvih podataka. Načinom pisanja priručnika od strane naših autorica nastojalo se da priručnik čitaocima bude od koristi, a da se pritom nađe mjera da isti ne bude suviše obiman, i nedovoljno razumljiv.

U priručniku se nalazi oko 100 praktičnih pitanja i odgovora na pitanja iz oblasti zaštite ličnih podataka, kako od strane zainteresiranih lica, tako i od strane naših pretplatnika i učesnika mnogobrojnih seminara na navedenu temu.

Priručnik je namijenjen:

Svima onima koji se bave obradom ličnih podataka, pravnicima, ekonomistima, advokatima, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, radnicima u finansijskim institicijama (banke, osiguravajuća društva), državnim, zdravstvenim i svim drugim organizacijama koje obrađuju lične podatke.

Autorice:

Mirela Gljiva, mr. iur.

Danijela Radonić, dipl. iur.

 

SADRŽAJ:

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA RADNIKA
 2. POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA
 3. RADNI ODNOS
 4. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

II DIO

 1. VIDEONADZOR

III DIO

 1. NAPLATA POTRAŽIVANJA I LIČNI PODACI DUŽNIKA

IV DIO

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U POSTUPKU DOKUMENTOVANJA AKTIVNOSTI U VEZI SA SPREČAVANJEM PRANJA NOVCA

V DIO

 1. PRISTUP INFORMACIJAMA POD KONTROLOM JAVNOG ORGANA I ZAHTJEVI NOVINARA

VI DIO

 1. VODIČ KROZ OPĆU UREDBU O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

VII DIO

 1. PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA U BiH

VIII DIO

 1. NOSIOCI ULOGA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU PODATAKA U SKLADU SA UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA

IX DIO

 1. ZNAČAJ UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA ZA WEB-STRANICU

X DIO

 1. SANKCIJE ZBOG POVREDE OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

XI DIO

 1. PRAKTIČNI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Obim priručnika: 140 strana

Format B5

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 20 KM