Akcija!

Radni odnosi u FBiH
Odgovori na pitanja
u 2018. godini

15.00 KM

Priručnik – Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini

Konsultantska kompanija REC d.o.o. je pripremila “Priručnik – Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini”

Pitanja su sistematizirana prema institutima Zakona o radu FBiH. Smatramo da će ovaj Priručnik biti od koristi sudijama, advokatima, pravnicima, ekonomistima kao i svima onima koji se bave tematikom radnih odnosa.

Sadržaj:

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Uznemiravanje i nasilje na poslu
1.2. Zabrana diskriminacije i izuzeci od zabrane diskriminacije
1.3. Primjena povoljnijeg prava

2. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

2.1. Uvjeti za zaključivanje ugovra o radu
2.2. Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme
2.3. Sadržaj zaključenog ugovora o radu
2.4. Ugovor o radu sa direktorom
2.5. Postupanje sa ličnim podacima radnika

3. OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD

3.1. Prava i obaveze u vezi sa obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem za rad
3.2. Prijem pripravnika
3.3. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

4. RADNO VRIJEME

4.1. Puno i nepuno radno vrijeme
4.2. Prekovremeni rad
4.3 Preraspodjela radnog vremena
4.4. Noćni rad
4.5. Obaveza vođenja evidencije

5. ODMOR I ODSUSTVO

5.1. Sedmični odmor
5.2. Minimalni godišnji odmor
5.3. Sticanje prava na godišnji odmor
5.4. Način korištenja godišnjeg odmora
5.5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
5.6. Zaštita prava na godišnji odmor
5.7. Korištenje godišnjeg odmora
5.8. Plaćeno odsustvo
5.9. Neplaćeno odsustvo

6. ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

6.1. Sigurnost i zdravlje na radu – obaveze radnika i poslodavaca

6.2. Zaštita žena – zabrana nejednakog postupanja
6.3. Porođajno odsustvo
6.4. Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
6.5. Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva i rad sa polovinom punog radnog vremena
6.6. Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
6.7. Pravo roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju
6.8. Prava radnika sa promjenjenom radnom sposobnosti i otkaz ugovora o radu

7. PLAĆE I NAKNADA PLAĆE

7.1. Plaće – pravo na plaću, obračun plaće i isplata plaće
7.2. Radni učinak kao dio plaće
7.3. Pravo na povećanu plaću
7.4. Naknada plaće
7.5. Zaštita plaće i naknada plaće
7.6. Naknada radnicima po kolektivnim ugovorima

8. IZUMI, PREDMETI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I TEHNIČKA UNAPREĐENJE RADNIKA

8.1. Postupanje u slučaju izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkog unapeđenja na radu ili u vezi sa radom

9. NAKNADA ŠTETE

9.1. Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu
9.2. Odgovornost poslodavca za štetnu prouzrokovanu radniku

10. PRESTANAK UGOVORA O RADU

10.1. Način prestanka ugovora o radu
10.2. Sporazum o prestanku ugovora o radu
10.3. Otkaz ugovora o radu
10.4. Otkaz poslodavca bez obaveze poštivanja otkaznog roka
10.5. Neopravdani razlozi za otkaz
10.6. Otkaz radnika bez poštivanja otkaznog roka i sa otkaznim rokom
10.7. Omogućavanje iznošenja odbrane radnika i teret dokazivanja
10.8. Pisana forma otkaza
10.9. Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
10.10. Otkaz sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu
10.11. Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
10.12. Program zbrinjavanja viška radnika
10.13. Otpremnina

11. OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

11.1. Ostvarivanje pojedinačnih prava radnika
11.2. Zaštita prava iz radnog odnosa
11.3. Mirno rješavanje spora

12. PRAVILNIK O RADU

12.1. Pravilnik o radu

13. VIJEĆE ZAPOSLENIKA

13.1. Pravo fromiranja, načini postupak formiranja Vijeća zaposlenika

14. REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I UDRUŽENJE POSLODAVACA

14.1. Reprezentativnost sindikata

15. KOLEKTIVNI UGOVORI

15.1. Opći kolektivni ugovor
15.2. Granski kolektivni ugovor
15.3. Pojedinačni kolektivni ugovor

16. POSEBNE ODREDBE

16.1. Radna knjižica i postupanje sa radnom knjižicom
16.2. Privremeni i povremeni poslovi
16.3. Pravo radnika izabranih na neku javnu funkciju

17. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

17.1 Prelazne i završne odredbe

18. DRUGA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

18.1. Druga pitanja iz radnih odnosa
18.2. Službeni put

19. PRIJAVA I ODJAVA KOD PORESKE UPRAVE

19.1. Odjava kod Poreske uprave

20. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI PIO/MIO

20.1. Pitanja iz oblasti PIO/MIO
20.2. Evidencija o radnom stažu
20.3. Penzionisanje kao osnov za prestanak radnog odnosa

21. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

21.1. Pitanja i odgovori iz oblasti Zakona o zaštiti ličnih podataka

22. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

22.1. Zakon o privrednim društvima

Obim priručnika: 448 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 15 KM