Akcija!

CD Brošura Broj 10
Provođenje postupka E – aukcije
i obaveze ugovornih organa
i ponuđača

10.00 KM

CD Brošura broj 10

PROVOĐENJE POSTUPKA E – AUKCIJE I OBAVEZE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

Autorica: 

Dragana Kovačević, dipl.ecc.

SADRŽAJ
Uvod
Ugovorni organi koji su obavezni da primjenjuju ZJN i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije

Pojam i primjena e-aukcije

Provodenje postupka nabavke
Plan nabavke
Odluka o pokretanju postupka nabavke
Priprema tenderske dokumentacije i obavještenja o nabavci

Učešće ugovornih organa u e-aukciji
Ocjena prihvatljivih ponuda
Zakazivanje e-aukcije
Izmjena ili otkazivanje e-aukcije
Praćenje toka e-aukcije od strane ugovornog organa
Završetak postupka nabavke
Obavještenje o dodjeli ugovora i izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Učešće ponuđača u postupku nabavke
Preuzimanje tenderske dokumentacije sa portal javnih nabavke od strane ponuđača
Postavljanje pitanja
Ucešće ponuđača u e-aukciji
Pregled e-aukcija
Preuzimanje izvještaja o toku i završetku e-aukcije od strane ponuđača
Pravna zaštita
Zaključak
Izvori

Obim priručnika: 95 strana
Format: PDF

Cijena sa PDV-om i poštarinom 20,00 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD Brošura Broj 10
Provođenje postupka E – aukcije
i obaveze ugovornih organa
i ponuđača”