Akcija!

Radni odnosi u praksi u radno pravnom zakonodavstvu FBiH

10.00 KM

Priručnik – RADNI ODNOSI U PRAKSI U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU FBIH

Autorice:

Ljiljana Ćehajić. dipl.iur.

Mirela Gljiva. mr.iur.

SADRŽAJ:

1. Neusklađenost pravilnika o radu i ugovora o radu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima

2. Utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada 

3. Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa

4. Evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

5. Pravo roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju na rad sa polovinom punog radnog vremena

6. Važeći kolektivni ugovori na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

7. Praktični odgovori na pitanja

Obim priručnika: 126 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 10,00 KM